T2237 Staplingstyp

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
NEGATIVE Negativ staplingstyp Artiklarna är staplade i varandra så att den övre artikeln delvis döljs av den undre artikeln, på samma sätt som skålar kan staplas i varandra. X
POSITIVE Positiv staplingstyp Artiklarna är staplade ovanpå varandra så att den övre artikeln täcker den undre artikeln, på samma sätt som till exempel kepsar kan staplas ovanpå varandra. X