T1188 Förpackningsmaterial

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
CERAMIC
CLOTH_OR_FABRIC
COMPOSITE
CORRUGATED_BOARD_DOUBLE_WALL
CORRUGATED_BOARD_OTHER Wellpapp Wellpapp X
CORRUGATED_BOARD_SINGLE_WALL
CORRUGATED_BOARD_TRIPLE_WALL
FIBRE_BURLAP
FIBRE_COTTON
FIBRE_FLAX
FIBRE_HEMP
FIBRE_JUTE
FIBRE_OTHER
FOAM
GLASS Glas Glas. Termen används för genomskinligt, klart glas, eller som en generisk term för glas om det inte är av betydelse att kunna skilja mellan färgat och ofärgat glas. X
GLASS_COLOURED
LAMINATED_CARTON
METAL_ALUMINUM Aluminium Aluminium X
METAL_BRASS
METAL_COMPOSITE
METAL_IRON
METAL_LEAD
METAL_OTHER Metall Övrig metall X
METAL_STAINLESS_STEEL Rostfritt stål Rostfritt stål X
METAL_STEEL Stål Stål X
METAL_TIN Tenn Tenn X
MINERAL_CALCIUM_CARBONATE
MINERAL_OTHER
MINERAL_TALC
NATURAL_RUBBER Naturgummi Naturgummi X
OTHER
PAPER_CORRUGATED Korrugerat papper Korrugerat papper X
PAPER_MOLDED_PULP Formpressat papper Formpressat papper X
PAPER_OTHER Övrigt papper Kodvärdet används för övriga pappersbaserade material som inte finns representerade i denna lista. Koden är avsedd att användas temporärt tills en specifik kod är framtagen. X
PAPER_PAPER Papper Kodvärdet används generellt för alla sorters pappersbaserade material när det inte finns behov att ange ett specifikt pappersbaserat material. X
PAPER_PAPERBOARD Papper/kartong Papper/kartong X
PAPER_RAYON
PLASTIC_BIO_PLASTIC Bioplast Bioplast X
PLASTIC_OTHER Plast Övrig plast X
PLASTIC_THERMOPLASTICS Termoplast Termoplast X
POLYMER_CELLULOSE_ACETATE
POLYMER_EPOXY
POLYMER_EVA
POLYMER_EVOH Etylenvinylalkohol Ethylene vinyl alcohol, (EVOH) X
POLYMER_HDPE Högdensitetspolyeten Högdensitetspolyeten, HDPE X
POLYMER_LDPE Lågdensitetspolyeten Lågdensitetspolyeten, LDPE X
POLYMER_LLDPE Linjär lågdensitetspolyeten Linjär lågdensitetspolyeten, LLDPE X
POLYMER_MDPE Mellandensitetspolyeten Mellandensitetspolyeten, MDPE X
POLYMER_NYLON Nylon Nylon X
POLYMER_OTHER Övriga polymerer Kodvärdet används generellt för alla sorters polymerer när det inte finns behov att ange en specifik polymer. X
POLYMER_PAN
POLYMER_PC Polykarbonat Polykarbonat, PC X
POLYMER_PCL
POLYMER_PE Polyeten Polyeten, PE X
POLYMER_PEN
POLYMER_PET Polyetentereftalat Polyetentereftalat, PET X
POLYMER_PHA Polyhydroxialkanoater Polyhydroxialkanoater, PHA X
POLYMER_PLA Poly mjölksyra Poly mjölksyra, PLA X
POLYMER_PP Polypropen Polypropen, PP X
POLYMER_PS Polystyren Polystyren, PS X
POLYMER_PU
POLYMER_PVA
POLYMER_PVC Polyvinylklorid Polyvinylklorid, PVC X
POLYMER_PVDC
POLYMER_TPS
RUBBER Gummi Gummi avser antingen behandlat naturgummi eller syntetiskt gummi tillverkat av petroleum och kolprodukter. X
VINYL Vinyl Vinyl X
WIRE Vajer Rep av tvinnad metalltråd. X
WOOD_HARDBOARD
WOOD_HARDWOOD Lövträ Lövträ. Hårt träslag av lövträd. X
WOOD_MEDIUM_DENSITY_FIBERBOARD
WOOD_ORIENTED_STRANDBOARD
WOOD_OTHER Trä Övrigt trä X
WOOD_PARTICLE_BOARD
WOOD_PLYWOOD
WOOD_SOFTWOOD Barrträ Barrträ. Mjukt träslag av barrträd, furu. X