T0187 Typ av databärare

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
EAN_UPC EAN UPC Streckkodsfamilj som består av EAN-13, EAN-13 med 2 siffrors tillägssymbol, EAN-13 med 5 siffrors tillägssymbol, EAN-8, UPC-A, UPC-A med 2 siffrors tillägssymbol, UPC-A med 5 siffrors tillägssymbol, UPC-E, UPC-E med 2 siffrors tillägssymbol, UPC-E med med 5 siffrors tillägssymbol. X
EAN_UPC_COMPOSITE
GS1_128 GS1 128 Streckkodsfamilj som består av GS1-128. X
GS1_128_COMPOSITE
GS1_DATABAR GS1 DataBar Streckkodsfamilj som består av GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked. X
GS1_DATABAR_COMPOSITE
GS1_DATAMATRIX GS1 DataMatrix Streckkodsfamilj som består av GS1 DataMatrix. X
GS1_QR_CODE
ITF_14 ITF 14 Streckkodsfamilj som består av ITF-14. X
NO_BARCODE Ingen streckkod Artikeln/Förpackningen saknar streckkod. X
RFID_EPC_TAG RFID/EPC tagg Artikeln är märkt med en RFID EPC-tagg. X