T1139 Produktklassificeringsystem

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
ATC ATC (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) Ett klassificeringssystem för läkemedel. Läkemedlen indelas i olika grupper efter indikationsområde. (se www.whocc.no) X
BRI Klassificering enligt GPC Se www.gs1.se/gpc X
GC CPV Klassificeringssystem för offentlig upphandling i Europa. Se www.europa.eu för kodlista X
GN Nationellt kodsystem Kodlista erhålls av ansvarig organisation. X
GU Varuleverantören Leverantörens egen interna identitet på en produktgrupp eller klassificering. Kodlista med benämning fås av leverantören. X
ZDA Dabas Kodlista från Dabas X
ZIS ISO-9999:2011 Hjälpmedelsprodukter för personer med funktionshinderKlassificering och terminologi - Klassificering och terminologi X
ZUN UNSPSC Se www.gs1.se/unspsc X