Behöver du identifiera platser/företag? (GLN)

Då behöver du ett GLN. GLN (Global Location Number, eller lokaliseringsnummer) är ett nummer som används för att identifiera leveransplatser, fakturaadresser, arbetsställen, filialer samt funktioner eller roller som till exempel godsmottagare.

 

GLN skapar du genom att abonnera på ett Enstaka nummer. Behöver du fler nummer för att till exempel identifiera fler platser eller för att märka förpackningar med streckkoder är det bättre att beställa ett GS1 Företagsprefix.

Beställ här >>

Skapa GLN (steg för steg-guide)

Visa alla

För att skapa GLN abonnerar du antingen på ett Enstaka nummer eller på ett GS1 Företagsprefix (nummerserie). 

Har du redan nu behov av fler GLN, eller tror att du kommer att behöva flera GLN inom det närmaste året, rekommenderar vi att du skaffar ett abonnemang på en nummerserie. Om du däremot bara behöver ett GLN för att identifiera ert företag vid exempelvis en upphandling, så rekommenderar vi er att abonnera på ett Enstaka nummer.

Det är alltså antalet GLN som du är i behov av som avgör om du bör abonnera på en nummerserie eller ett Enstaka nummer.

Avgiften för Enstaka nummer respektive nummerserie baseras på ditt företags årsomsättning:

Avgifter ›

Här beställer du ett abonnemang hos GS1 Sweden

Alternativt via blankett som du sedan skickar in med vanlig post ›

Ett GLN består av 13 siffror. GLN skapas antingen med ett Enstaka nummer eller med ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra. Kontrollsiffran beräknar du här


För en nummerserie på 1000 nummer skulle exempelvis strukturen kunna se ut enligt följande:

 

FFFFFFFFF – är ditt företagsprefix som ska vara med i alla nummer som du skapar.

AAA – är ett löpnummer. Detta nummer bestämmer du själv. Det kan vara från 000-999. Vi rekommenderar att numrera i löpnummerordning. Det vill säga 001,002,003 och så vidare. Det är viktigt att du själv har koll på vilka löpnummer du använder eftersom detta inte är något som registreras hos oss.

K – är en kontrollsiffra som du räknar ut via vår hemsida. Kontrollsiffran går inte att bestämma själv utan måste räknas ut. Du kan även räkna ut kontrollsiffran via din inloggning till MyGS1. Observera att du måste räkna ut ny kontrollsiffra för varje nytt lokaliseringsnummer du skapar.

Skapa GLN med ett enstaka nummer

När du beställer ett enstaka nummer får du de första 12 siffrorna vid beställningen och behöver enbart räkna ut kontrollsiffran. Det gör du på samma sätt som ovan.

Om ditt företag vill identifiera olika platser och funktioner som är kopplade till företaget, så behöver ni ta fram fler GLN än det som ni hittar i GS1s nummerupplysning. Det gör ni med hjälp av ert GS1 Företagsprefix, ett löpnummer samt en kontrollsiffra - totalt 13 siffror.

I det här exemplet har vi tagit fram ett GLN med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som består av 9 siffror. Med ett sådant företagsprefix kan ni ta fram upp till 1000 GLN. Den sista siffran är en kontrollsiffra som kan räknas ut med en funktion på vår webbplats.

Om ditt företag endast har ett så kallat "enstaka nummer" och behöver fler än ett GLN behöver ni beställa ett nytt abonnemang på GS1 Företagsprefix.

Om ditt företag vill publicera fler än ett GLN så att era kunder ska kunna söka efter dem i GS1s nummerupplysning så ska ni ansluta er till vår affärstjänst GS1 Directory.

Bra att veta om GLN

I GS1:s nummerupplysning kan du söka efter ditt företag. Om företaget har ett abonnemang på ett GS1 Företagsprefix kommer sökningen att visa adressinformation tillsammans med ert huvud-GLN. Adressinformationen kommer från Bolagsverket.

Alla som har ett eller flera företagsprefix har ett huvud-GLN som identifierar företaget. När du tecknar avtal om företagsprefix skapar vi automatiskt ett huvud-GLN som läggs in i vår nummerupplysning. Detta automatiskt tilldelade huvud-GLN är det lägsta i nummerserien. Om du vill ha ett annat GLN än det lägsta som huvud-GLN kan du kontakta vår kundservice så hjälper vi dig. Om du har fler än ett företagsprefix gäller samma huvud-GLN för alla. 

Om ditt företag endast har ett Enstaka nummer och behöver fler GLN behöver ni beställa ett nytt abonnemang på GS1 Företagsprefix. Ytterligare abonnemang tecknas genom att logga in i vår portal MyGS1

Om ditt företag vill publicera fler än ett GLN och vill att dessa ska vara spårbara till olika adresser så att exempelvis era kunder ska kunna söka efter dem i GS1:s nummerupplysning så ska ni ansluta er till vår affärstjänst GS1 Directory.

Kom ihåg att informera dina intressenter om ditt GLN.