GS1:s internationella arbete inom hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsbranschen är i dag i hög utsträckning global och många av branschens aktörer arbetar på den internationella arenan. En stor del av utvecklingsarbetet sker därför på global nivå inom GS1. Som i alla andra GS1-grupper sker arbetet öppet och alla som vill kan delta.

Den globala användargruppen för hälso- och sjukvård arbetar med att utveckla globala standarder för hälso- och sjukvården. Gruppens medlemmar har kommit överens om en gemensam plan för hur GS1:s standarder ska kunna tillämpas inom hälso- och sjukvård. Det pågår även ett arbete för att ta fram standarder för spårbarhet som uppfyller globala spårbarhetskrav.

Mer information

På vår globala webbplats kan du läsa om GS1:s arbete inom Healthcare. Här hittar du också information om och material från de globala events som GS1 arrangerar inom hälso- och sjukvård två gånger per år. Du som är GS1-kund är välkommen att delta vid dessa.

Du kan också ladda ner våra globala GS1 Healthcare Reference Books, där du finner information om och inspiration från ett antal hälso- och sjukvårdsinitiativ som genomförts runt om i världen baserat på GS1:s standarder.