GS1 Swedens arbete inom hälso- och sjukvård

Utveckling och underhåll av GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra användare i arbetsgrupper, både globalt, på europeisk nivå och i Sverige. Den svenska användargruppen för hälso- och sjukvård är mycket aktiv. I gruppen deltar såväl personer från sjukvården som från varuleverantörer till sjukvården.

Gruppen har bland annat tagit fram en Vision som uttrycker vad sjukvården vill uppnå med GS1:s standard. Det viktigaste syftet är att GS1:s standard kan bidra med ökad patientsäkerhet.

Landstingsnätverket för Upphandling, LfU, arbetar med att ta fram generella upphandlingsmallar som skall kunna användas av alla Landstingens upphandlingsenheter. Just nu arbetar GS1 Swedens användargrupp för hälso- och sjukvård med att se över var i upphandlingsmallarna som GS1:s standarder kan komma in.

Gruppen arbetar också med att översätta och anpassa GS1 Healthcares handledning ”AIDC in Healthcare” till svenska förhållanden. Arbetsnamnet är ”Automatisk identifiering och datafångst för sjukvården”.