Sjukvård

Som vårdgivare är patientsäkerheten den högsta prioriteringen, med rätt vård, rätt behandling och rätt medicinering. Genom att använda sig av GS1:s standarder för unik identifiering av patient, läkemedel, prover, blod och kirurgiska instrument ser man till att patienten får rätt dos av rätt medicin, att prover spåras till rätt patient och rätt laboratorium och att blodpåsar kan spåras tillbaka till blodgivaren.

Vid operation kan man spåra enskilda kirurgiska instrument tillbaka till steriliseringen och till tidigare operationer där instrumenten har använts. Identifieringsstandarden möjliggör också att implantat som använts vid operation kan länkas till patienten. Alla händelser registreras automatiskt i patientens journal.

GS1 och Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset ska anpassa infrastruktur och upphandlingar för att införa bedside scanning med databärare enligt GS1:s standard. Med hjälp av bedside scanning kan Karolinska Universitetssjukhuset öka patientsäkerheten.

Karolinska Universitetssjukhuset fattade den 3 januari 2012 ett inriktningsbeslut om att tillämpa GS1:s standarder. Beslutet har fattats av den administrative chefen och innebär ”… att Karolinska ska anpassa infrastruktur och upphandlingar inför bedside scanning och databärare enligt GS1:s standard”. Med hjälp av bedside scanning kan Karolinska Universitetssjukhuset öka patientsäkerheten.

För att skapa rätt förutsättningar i upphandlingar har Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med Stockholms Läns Landstings upphandlingsorganisation informerat produktleverantörer om beslutet och att de måste bli insatta i GS1:s standarder. 

Dokument

Vision för sjukvården i Sverige om användning av GS1:s standard (pdf)

A vision for the health service in Sweden for use of the GS1 standard (pdf)

Guide till streckkodsmärkning av leveransenhet för sjukvård (pdf)

GS1 Healthcare GTIN Allocation Rules (pdf)

 

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och hälso- och sjukvård? Kontakta gärna sektoransvariga Mats Björkqvist, tel + 46 8 50 10 10 34