Aktuella dokument

GS1 har mycket aktiva användargrupper inom hälso- och sjukvård, både globalt och i Sverige. Användargrupperna arbetar med att utveckla och underhålla GS1:s standarder, men driver också ett antal pilotprojekt och ser till att lyfta fram goda exempel som många företag och organisationer kan dra nytta av.

Här har vi samlat nyheter och rapporter som kommer från GS1s arbete inom hälso- och sjukvård.

McKinsey-rapport om globala standarder inom hälso- och sjukvård

McKinsey & Company har publicerat en rapport som dokumenterar fördelarna - både i antal liv och i värde – med att använda en enda global standard i vården.

Läs mer om rapporten från McKinsey