ECR

På många håll i världen samarbetar företag inom ramen för ECR, Efficient Consumer Response.

ECR:s vision är att skapa förutsättningar för leverantörer och handel/restaurang och storkök att arbeta tillsammans för att uppfylla konsumentens behov bättre, snabbare och till lägre kostnad. GS1- och ECR-frågorna hör nära samman och en hög grad av samverkan sker mellan de två organisationerna.

ECR-tankarna om att dra ut onödiga kostnader ur värdekedjan och skapa mervärde för konsumenten föddes i USA i början på 1990-talet. ECR Europe bildades 1994, med Sverige som en av initiativtagarna, och ECR Sverige två år senare.

GS1:s standarder är en förutsättning för ECR:s arbete

GS1 Sweden och ECR Sverige samverkar på flera olika sätt. Lite förenklat kan man säga att GS1:s standarder och tjänster är en förutsättning för ECR:s arbete. ECR Sverige arbetar bland annat för att främja implementeringen av GS1:s standarder.

Läs mer om ECR Sverige på www.ecr.se.