Övrig handel

Detaljhandeln är en av GS1:s prioriterade branscher, både globalt och i Sverige. Är du verksam inom detaljhandeln och har någon fråga som du vill att vi för upp på agendan är du mer än välkommen att kontakta oss.

Många av de nationella GS1-organisationerna runt om i världen arbetar mycket aktivt inom olika detaljhandelsbranscher. Det finns mycket idéer att hämta och lärdomar att dra från arbetet inom våra systerorganisationer.

Kontakta Lena Coulibaly, tel + 46 8 50 10 10 73, sektorsansvarig för detaljhandeln inom GS1 Sweden för att diskutera vad vi kan göra för din bransch och hur du kan vara med att påverka.

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida