Möbler

Vi bryr oss om hur vi lever, hur det ser ut och hur det fungerar. Det ska vara snyggt, praktiskt, funktionellt. Möbler är viktiga för oss. 

Möbelbranschen är en viktig del inom detaljhandeln. Möbler är inte bara dyra investeringar utan också konsumtionsvaror. 

Är du verksam inom detaljhandeln och har någon fråga som du vill att vi för upp på agendan är du mer än välkommen att kontakta oss.

Kontakta Lena Coulibaly, tel + 46 8 50 10 10 73, sektorsansvarig för detaljhandeln inom GS1 Sweden för att diskutera vad vi kan göra för din bransch och hur du kan vara med och påverka.

Många av de nationella GS1-organisationerna runt om i världen arbetar mycket aktivt inom olika detaljhandelsbranscher. Det finns mycket idéer att hämta och lärdomar att dra från arbetet inom våra systerorganisationer. Läs mer om GS1:s globala arbete inom möbelbranschen:

Global Product Classification in Excel, Word and XML formats for Household/Office Furniture/Furnishings ›

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida