DIY (Do It Yourself)

I likhet med byggmaterialbranschen använder DIY GS1:s standarder för artikelnummer och streckkoder för att skapa ordning och reda på lagret och i butiker.

Olika typer av information finns lagrad i olika datakällor. GS1:s artikelnummer används för att koppla ihop information om en artikel från olika platser.

En av utmaningarna är att hålla reda på det stora antalet artikelnummer som många gånger finns. Det handlar både om att kunna identifiera artiklarna och om att snabbt och enkelt läsa av artikelnumren, till exempel på lagret eller i kassan. Det finns också specialfall som måste lösas, till exempel hur man numrerar och märker brädor eller fönster, eller andra artiklar som varierar i längd och/eller storlek.

När dessa utmaningar är lösta är grunden lagd för att kunna kommunicera med sina samarbetspartners, eftersom parterna nu kan tala samma språk.

GS1 Sweden samarbetar med branschen

GS1 Sweden har en nära samverkan med Byggmaterialhandlarna/ Branschrådet Vilma, Bygg- och Fastighetsbranschen/BEAst, VVS-Företagen/RSK och Sveriges Elgrossister. Tillsammans med branscherna drivs frågor kring identifiering, märkning och utbyte av affärsinformation framåt. Vi arbetar också med flera aktörer som driver branschrelaterade databaser som Logiq/Finfo, VVS-information, E-nummerdatabasen och BASTA.

Var med och påverka utvecklingen av GS1:s standarder

Du som är verksam inom Bygg och DIY och som och vill vara med och utveckla GS1:s standarder, lösningar och tjänster är välkommen att delta i det arbete som GS1 Sweden driver tillsammans med respektive organisation. Arbetet sker i användargrupper.

Läs mer om våra användargrupper ›

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och detaljhandel? Kontakta gärna sektoransvariga Lena Coulibaly, tel + 46 8 50 10 10 73