Frukt och grönt

För att identifiera frukt och grönt finns idag två huvudsakliga metoder: PLU eller GTIN (GS1-artikelnummer). I Sverige används idag PLU-nummer mest frekvent, men många aktörer har börjat visa ett intresse för att istället numrera frukt och grönt med GTIN.

PLU-nummer

PLU-numret identifierar en viss grupp av artiklar, som till exempel en äppelsort, och alltså inte det unika äpplet från ett visst land eller en viss odlare. Artikeln läggs på en våg i utgångskassan, PLU-numret knappas in manuellt av kassapersonalen och priset registreras på kvittot. GS1 Sweden har förvaltningsansvaret för PLU-nummer i Sverige.

Lista över internationella PLU-nummer

Lista över svensk-engelska PLU (.xls)

GTIN och GS1 DataBar

Istället för att använda PLU-nummer kan frukt och grönt identifieras med GTIN (GS1-artikelnummer) och märkas med streckkoden GS1 DataBar. Kombinationen GTIN och streckkoden GS1 DataBar ger handeln en bättre kontroll av svinn. Sannolikheten att priset blir rätt ökar dessutom eftersom streckkoden läses av i kassan istället för att ett PLU-nummer knappas in manuellt.

Läs mer om GS1 DataBar

Europeiskt GS1-projekt för frukt och grönsaker

GS1 har, inom ramen för GS1 in Europe, genomfört ett projekt om hur GS1:s standarder ska användas på frukt och grönt.

Läs mer: Fruits & Vegetables GTIN Allocation Rules

Colruyt först med GS1 DataBar på varor med varierande vikt

Den belgiska livsmedelskedjan Colruyt är det första företaget som använder streckkoden GS1 DataBar för märkning av förpackade varor med varierande vikt. Systemet effektiviserar hanteringen av varorna i alla delar av leveranskedjan. Framöver kommer GS1 DataBar ge internationella aktörer stora fördelar.

Läs hela artikeln