Dagligvaruhandel

GS1:s standarder gör det möjligt för dagligvaruhandeln att identifiera, fånga och dela produktinformation längs hela värdekedjan.

I en miljö som alltmer präglas av konsumentens behov och önskemål, utgör GS1:s standarder grunden du behöver för att lyckas.
Det finns en anledning till att vi är den mest använda detaljhandelsstandarden i världen. Under årens lopp har vi hjälpt tusentals företag inom dagligvaruhandeln att fånga och dela korrekt information om sina produkter – ända fram till konsumenten. Därigenom hjälper vi dem förbättra varuförsörjning, lagerhantering och tillgänglighet i hyllan. 

Dagligvarubranschen var pionjärer när det gäller införandet av streckkoder. Redan i slutet på 70-talet bildades den europeiska streckkodsorganisationen, EAN, av ledande dagligvaruaktörer. Grunden var därmed lagd för att börja tillämpa streckkoder inom dagligvarubranschen i Europa.

GS1-standarden är en etablerad standard i branschen

Dagligvarubranschen har använt GS1:s standarder under en lång tid, och använder i princip alla delar.

Artiklar och förpackningar numreras med GS1-artikelnummer (GTIN), pallar med GS1-kollinummer (SSCC) och GS1-lokaliseringsnummer (GLN) används för identifiering av leveransplatser och fakturadresser. Märkning av förpackningar och pallar sker med GS1:s streckkoder.

Baserat på GS1:s standard för artikelinformation tillhandahåller leverantörerna korrekt information om artikelns mått, vikt, artikelnummer, hållbarhet med mera. Artikelinformationen skickas från leverantör till kund med hjälp av GS1 Swedens affärstjänst Validoo. Många av affärstransaktionerna, till exempel order, leveransavisering och faktura, sker elektroniskt på basen av GS1 Swedens affärsprocesser, ESAP.

Var med och påverka utvecklingen av GS1:s standarder

Utveckling och underhåll av alla GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra kunder från i olika arbetsgrupper. Om du är verksam inom dagligvarubranschen och vill vara med och utveckla GS1:s standarder, lösningar och tjänster är du välkommen att delta i våra användargrupper.

Det finns både nationella och internationella grupper där du kan delta. GS1:s användargrupper ger - förutom möjligheten att påverka standarder och processer - deltagarna inspiration, ökad kunskap och en bredare förståelse.

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

 

Har du frågor om GS1 och detaljhandel? Kontakta gärna sektoransvariga Lena Coulibaly, tel + 46 8 50 10 10 73