Översikt Logistikflödet

Målet med Logistikflödet är att få smidigare och effektivare varuflöden genom att integrera information mellan affärsparter och få full transparens i lagerhanteringen. Logistikflödet uppnår detta genom att harmonisera tolkningar av olika affärsprocesser samt att standardisera strukturen och innehållet av dataflöden.

Warehouse Management

 Warehouse Management bygger på processerna i Logistics Interoperability Model (LIM).

Tredjepartslogistik ESAP 25

Uppdragsgivaren ska förse lagerhotellet med (AT25.1.1) artikelinformation. Artikelinformationen kan kompletteras med artikelinformation för dagligvaror (VCD eller Varucertifikat). För att uppdragsgivaren ska ha aktuellt lagersaldo ska lagerhotellet skicka en (AT25.1.2) inventeringsrapport eller/och ett artikelsaldo till uppdragsgivaren. Inventeringsrapporten skickas vid en fysisk inventering medan artikelsaldot tas direkt ur lagerhotellets databas. En (AT 25.1.7) saldojustering skickas från lagerhotellet till uppdragsgivaren så fort en förändring av en artikel sker.

Innan godset anländer skickar godsavsändaren en (AT25.1.3) inleveransavisering till lagerhotellet. Då godset har anlänt svarar lagerhotellet med en (AT 25.1.4) inleveransbekräftelse till uppdragsgivaren. En transaktion per leverans skickas.

Uppdragsgivaren skickar en Utleveransorder (AT 25.1.5) till lagerhotellet för att meddela att en leverans till köparen ska ske. Lagerhotellet svarar med en Utleveransbekräftelse (AT 25.1.6) till uppdragsgivaren då leveransen är utförd.

Bilden visar de affärsdokument som ingår i den kompletta affärsprocessen.

Allmänna regler

GS1-lokaliseringsnummer (GLN) ska användas där detta är angivet. Dessa kan hållas uppdaterade med nedanstående partinformationstransaktioner eller på annat sätt.

GS1-artikelnummer (GTIN) används där detta är möjligt. Endast en primär identitet på en vara.

Kollinummer (SSCC) bör användas. Fritexter (70 tecken alfanumeriskt) får läggas till efter bilateral överenskommelse. Gäller i samtliga affärstransaktioner både på huvud och radnivå. Detta stöds endast i undantagsfall av EANCOM.