Affärsnyttan med Logistikflödet

Elektronisk handel blir enklare med Logistikflödet

Genom att använda en gemensam affärsprocess behöver du inte ta fram olika systemlösningar för olika affärsparter. Det gör att det går snabbare att få systemintegration med nya affärsparter och utvecklingskostnaderna minskar.

För dig som tredje part innebär Logistikflödet en ytterligare fördel genom att du endast behöver utbyta information med dina kunder, och inte dina kunders kunder.

  •     In- och utleveranser blir mer effektiva
  •     Lagersaldouppdateringar i realtid
  •     Minskade lagerkostnader
  •     Förbättrad konsolidering av gods vid utleverans
  •     Sparar tid
  •     Minskar manuella fel

Full kontroll över ditt externa lager med Logistikflödet

Tredjepartslogistik innebär att ett företag använder sig av utomstående leverantörer för lagerhållning och distribution, så kallad tredje part eller lagerhotell. När flera parter finns i ett flöde och olika varor ska till olika delar av världen är det viktigt att informationen blir exakt så att missförstånd elimineras. Samma sak gäller för samdistribution där kunden vill ha in alla sina leveranser via en lagerenhet.

Med hjälp av Logistikflödet har alltid lagerhotellet och köparen av lagertjänsterna samma information om artiklar och lagersaldon. Dessutom kan köparen av lagertjänsterna tala om för lagerhotellet när gods beräknas ankomma samt när det sedan ska levereras ut till kund. Med Logistikflödet får du samma kontroll och samma spårbarhet som om du skulle ha haft artiklarna i ditt egna interna lager.