Affärsnyttan med ESAP 23

Du slipper pappersfakturor med ESAP 23

Vid en upphandling förhandlar en grossist med ett antal leverantörer om de varor som slutkunden vill ha med i avtalet. I förhandlingen ingår en diskussion om storleken på det anbudsstöd eller avtalsstöd, det vill säga ett belopp per såld och levererad enhet, som leverantören kan ge till grossisten.

Vid varje försäljningstillfälle till slutkund fakturerar grossisten leverantören för att få avtalsstödet. Processen skapar därför ett mycket stort antal fakturor. Med pappersfakturor blir det en tidskrävande och kostsam administration för både grossisten och leverantören. Om parterna istället använder ESAP 23 sänds fakturorna elektroniskt och båda parter kan spara tid och pengar på en effektivare hantering.

ESAP 23 ger full kontroll över leveranserna

Tidigare har leverantören inte fått information om vilken slutkund som har fått leveransen. ESAP 23 innehåller en fakturaspecifikation där grossisten kan ange alla detaljer kring leveransen. På detta sätt blir det lättare för leverantören att ta fram statistik och veta till vilken slutkund som produkterna har levererats.

Systemet innebär att leverantörerna får bättre kontroll över hela affären.” — Roger Notting, Findus