Översikt ESAP 23

Leverantör (fabrikant) och återförsäljare (grossist) gör överenskommelser om inköp och leverans av de varor som leverantören tillhandahåller. Grossisten säljer i sin tur varorna till slutkund (restaurangkedja, storhushåll, butik). Grossisten levererar och fakturerar slutkunden enligt leveransavtalet mellan grossist och slutkund.

Efter att leverans har skett till slutkund fakturerar grossisten leverantören enligt avtal om avtalsstöd. Avtalsstödet kan vara utformat på följande olika sätt:

  1. Avtalstöd - Kampanjbidrag
    När leverantören vill att en vara ska få speciell uppmärksamhet på marknaden kan leverantören och återförsäljaren (grossisten) sluta avtal om kampanj. Avtalet innebär att återförsäljaren (grossisten) får ett ekonomiskt bidrag för varje såld enhet, så kallat kampanjbidrag.
  2. Avtalstöd - Anbudstöd
    Vid avtal om leveranser av varor mellan t ex en återförsäljare (grossist) och en kommun kan leverantören och återförsäljaren sluta avtal om ekonomiskt stöd. Det innebär att leverantören ger återförsäljaren ett överenskommet belopp per såld och levererad enhet till kommunen, sk anbudsstöd.

Relation mellan leverantör, återförsäljare och slutkund.

Förutsättningar

Innan processen för reglering av avtalsstöd startar måste följande villkor vara uppfyllda:

  1. Avtal om avtalsstöd finns upprättat mellan leverantör (fabrikant) och återförsäljare (grossist). Storleken på avtalsstödet ska vara överenskommet och bör vara inlagt i parternas system.
  2. Leveransavtal finns upprättat mellan återförsäljare (grossist) och slutkund.
  3. Återförsäljare (grossist) har levererat varor till slutkund.

Genomförande

När varuleveranser har skett (eller vid annan tidpunkt, vilket regleras i avtal om avtalsstöd) skickar grossisten en faktura och tillhörande fakturaspecifikation(er) till säljaren (leverantör/fabrikant).

Samverkan mellan leverantör och återförsäljare vid reglering av avtalsstöd.

Övrigt

En faktura kan inkludera fakturering avseende fler än en av grossistens slutkunder (avtalskunder). Varje faktura kan därför referera till fler än en fakturaspecifikation.

En fakturaspecifikation kan endast referera till en slutkund (avtalskund). Varje fakturaspecifikation kan referera till flera leveranser hos slutkunden. För varje leverans kan det slutliga leveransstället anges .