Affärsnyttan med ESAP 22

ESAP 22 gör det möjligt att planera produktionen

Genom att göra prognoser över hur mycket av en produkt som grossisten kommer att köpa in av leverantören blir det lättare för både grossist och leverantör att planera sin verksamhet. Med ESAP 22 kan grossisten göra tillförlitliga prognoser så att leverantören kan producera rätt vara i rätt mängd vid rätt tillfälle. Med tillförlitliga prognoser minimeras risken för ”slut i hyllan”.

Du får en säkrare kampanjuppföljning med ESAP 22

Med ESAP 22 finns både prognos och verkligt utfall samlat på ett strukturerat sätt i systemen. Med all historik samlad går det att följa upp kampanjen och utvärdera prognoserna för att få ännu bättre prognoser i framtiden. Ju bättre prognoserna är, desto lättare blir det att optimera lagernivåerna och minska risken för att varorna tar slut i butikerna.

Med all information i systemen går det även att jämföra förväntad inköpsmängd med levererad mängd. Köpare och leverantör kan på så sätt använda servicegraden som ett verktyg för att få rätt tillgänglighet av varor i butikshyllan.

ESAP 22 synliggör kampanjerna genom hela kedjan

Med ESAP 22 förbättras samarbetet inom företaget genom att alla avdelningar kommunicerar med varandra så att alla har samma information om prognoserna. ESAP 22 gör det även lättare för leverantör och grossist att utbyta information och gemensamt planera kampanjer.