GS1 Directory

Med GS1 Directory har du och dina affärspartners på ett enkelt och smidigt sätt alltid tillgång till korrekt och uppdaterad kontaktinformation om varandra. GS1 Directory är ett webbaserat verktyg där du kan publicera och uppdatera information om dina platser som är identifierade med hjälp av GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). All information som publiceras i GS1 Directory är sökbar i GS1 Swedens Nummerupplysning.

  

Effektiv och enkel hantering av kontaktuppgifter

Genom att publicera och uppdatera dina kontaktuppgifter i GS1 Directory behöver du inte lägga tid och pengar på att förse alla dina affärspartners individuellt med aktuell information. Nu räcker det med att göra uppdateringarna på endast ett ställe. Du och dina affärspartners kan hämta all aktuell information i vår Nummerupplysning, som till exempel leveransadress, fakturaadress eller e-postadress till olika avdelningar inom företaget.

Det är du själv som är ansvarig för att lägga in och uppdatera informationen. Det är kostnadseffektivt, tidsbesparande och främjar informationskvaliteten.

Med GS1 Directory blir vi effektivare då vi och våra handelspartners kan förhålla oss till samma standard när vi delar kontaktinformation med varandra. ” — Kristina Bennhage, Systemförvaltare, Västra Götalandsregionen

Kom igång med GS1 Directory

För att ditt företag ska kunna sätta igång att publicera och uppdatera information kring parter och platser måste ditt företag först abonnera på ett GS1 Företagsprefix från GS1 Sweden (för att skapa GLN) och samt teckna avtal för GS1 Directory.

Här kan du beställa ett abonnemang på GS1 Företagsprefix

Om du redan har ett GS1 Företagsprefix kan du logga in här och teckna avtal för GS1 Directory

Som kund till GS1 Directory kan du göra ett obegränsat antal sökningar i vår Nummerupplysning. Du har även möjlighet att integrera ditt affärssystem för automatiska uppdateringar och sökningar i vår Nummerupplysning. För mer information, vänligen kontakta vår kundservice.

Få hjälp med att publicera GLN

Om ditt företag har många GLN som du vill publicera i GS1 Directory kan vi hjälpa till med det mot en fast avgift. För att kunna göra det behöver vi få informationen i ett strukturerat format, till exempel i en excel-fil. Kontakta  kundservice för mer information.

Nyttan med GLN - en kort film