Tjänstebeskrivning

Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som GS1 BarcodeCheck baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur tjänsten används.

Förutsättningar för att använda GS1 BarcodeCheck

  • Streckkoder eller palletiketter ska skickas tillsammans med ifyllt beställningsformulär till GS1 BarcodeCheck.
  • Ditt företag måste betala avgifterna för GS1 BarcodeCheck enligt gällande avtal.

Så fungerar GS1 BarcodeCheck

  • GS1 BarcodeCheck kontrollerar att en inskickad streckkod eller palletikett följer GS1s standard med avseende på streckkodens innehåll, kvalitet och läsbarhet.
  • Från att GS1 BarcodeCheck har tagit emot beställningsformulär och streckkoder eller palletikett tar det högst 5 arbetsdagar innan kontrollen är klar.
  • GS1 BarcodeCheck lagrar streckkoder och palletiketter i 4 månader efter utförd kontroll.

Detta får du som kund till GS1 BarcodeCheck

  • GS1 BarcodeCheck skickar en rapport efter utförd kontroll till den e-postadress som du angav vid beställningen. I rapporten framgår om streckkoden eller palletiketten följer GS1s standarder eller inte. Om streckkoden eller palletiketten inte följer GS1s standard anges vad som är fel, troliga orsaker till att felet har uppkommit samt rekommendationer för att åtgärda felet.
  • Du har tillgång till support måndag till fredag under kontorstid.

Styrande regelverk och standarder

GS1 General Specification
GS1 Bar Code Verification for Linear Symbols
GS1 Logistics Label Guideline >
ISO/IEC 15416

Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy