GS1 BarcodeCheck

GS1 BarcodeCheck kontrollerar läsbarhet, innehåll och kvalitet på dina streckkoder. Att streckkoden är läsbar är en förutsättning för att flödet av varor och information i hela värdekedjan från producent till konsument ska fungera.

Kontrollerna i GS1 BarcodeCheck

GS1 BarcodeCheck kontrollerar att streckkoder och palletiketter följer GS1:s och ISO:s standarder.

Beställ streckkodskontroll

Med hjälp av GS1 BarcodeCheck kan du när som helst under produktens livscykel kontrollera alla typer av streckkoder – från streckkoder för konsumentförpackningar till streckkoder för transportmärkning.

Nyttan med GS1 BarcodeCheck

GS1 BarcodeCheck är tjänsten som hjälper dig med att kontrollera läsbarhet, innehåll och kvalitet på streckkoderna så att de följer GS1s standard. Då kan du vara säker på att streckkoden fungerar vid avläsning till exempel i produktion, på lagret, i transporten, i butiken, på sjukhuset eller i mobilappen.