Findus väljer GS1-standard för spårbarhet

2015-03-09

Livsmedelsföretaget Findus har valt GS1:s standard för spårbarhet i företagets nya fabrik och fryslager i skånska Bjuv. Fabriken, en investering på cirka 600 miljoner kronor, blir utrustad med den senaste tekniken som gör det möjligt att spåra alla livsmedel genom hela leverans- och tillverkningsprocessen, vilket ger en effektiv hantering och hög livsmedelssäkerhet. 

Findus är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag med mer än 200 djupfrysta produkter och 50 kolonialprodukter i sortimentet. Dessutom marknadsförs drygt 400 produkter för restaurang- och storköksmarknaden. Runt 120 000 ton livsmedel hanteras årligen i Findus anläggningar.

Findus nya fabrik, en investering på cirka 600 miljoner kronor, kommer att hantera 35 000 ton om året. Här kommer det mesta att vara automatiserat och allt scannas på väg in och ut ur anläggningen och genom hela produktionsprocessen. Det ger en kontroll och kvalitetssäkring så att produkterna alltid hanteras rätt.
- Vi har kommit förhållandevis långt i Sverige med att använda GS1:s standarder för spårbarhet, speciellt inom livsmedelsbranschen. Findus nya fabrik är ett ypperligt exempel på det, säger Karolin Catela, som är Business Manager Traceability på GS1.

För att kunna återkalla livsmedel snabbt och effektivt krävs en fungerande process för spårbarhet. I stort sett alla livsmedelsproducenter och livsmedelskedjor i Sverige använder GS1:s standard för identifiering via ett unikt artikelnummer tillsammans med streckkoder på förpackningarna. Med hjälp av GS1:s standard och verktygslåda går det att spåra enskilda produkter, artiklar, förpackningar, pallar och enheter genom hela flödeskedjan – från råvara, tillverkning och ut till butik.

Konsumenternas ökade krav på mer och rätt information om produkter och deras ursprung är ett exempel på sådana faktorer som har ökat intresset för att skapa en pålitlig spårbarhet.

GS1 arbetar både lokalt och globalt och med många olika branscher för att utveckla effektiva lösningar som kopplar ihop flödet av information mellan producenter och köpare.