Spårbarhet

Användargruppens syfte är att skapa förbättringar och enkelhet i användningen av processer och verktyg för spårbarhet.

Målgrupp: Företag och organisationer i hela kedjan från leverantör till kund
Kontaktperson: Karolin Catela
Deltagare: 

Arla Foods (Eva Gårdby)      

Atria (Eva Hultbäck)

Axfood (Emma Forsman, Johan Åstrand)  

Bring (Jan Gustafsson)            

Cederroth (Johanna Brink)                                                            

COOP (Robert Wedin)                                                                      

Datafångst (Amanda Cremon)

HKScan (Annelie Lundell, Anders Johansson)

ICA (Martin Hörberg)                                           

JTI Sweden AB (Joel Ibson)                                

Martin & Servera (Camilla Gyllenflykt)                                              

Menigo (Sofia Attersand)                                                                

Philip Morris International (Erik Engström, Klaus Berg)

Region Skåne (Christer Luthman)                   

Svensk dagligvaruhandel (Per Baumann)                                 

Svenskt Trä (Johan Fröbel)                                                             

Svensk Cater (Fredrik Karlsson)                                                        

Svenska Retursystem (Jonny Engel)                                                

Swedish Match (Sofia Bokvist)