Användargrupper

Utveckling och underhåll av GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra användare i arbetsgrupper. Genom att delta i GS1:s användargrupper är man med och påverkar standarder och processer samtidigt som arbetet även genererar ökad kunskap och en bredare förståelse mellan affärspartners.

För oss som företag känns det oerhört privilegierat att som deltagare i användargruppen få vara med i den här diskussionen.” — Kristina Everbrink, Produktchef på OneMed

GS1 Swedens användargrupper är öppna för alla kunder. Vid uppstart av nya användargrupper informerar vi om det på vår hemsida, genom våra nyhetsbrev och genom relevanta bransch- och medlemsorganisationer.

Användargruppernas uppgifter

  • Bevaka, följa och påverka GS1:s standardiseringsarbete.
  • Initiera förslag på förändringar av standarderna till GS1.
  • Fatta beslut om att rekommendera tillämpning av standarder i Sverige.
  • Underhålla och vidareutveckla svenska rekommendationer av GS1:s standarder.
  • Säkerställa att svenska rekommendationer följer svenska och internationella lagar och regleringar.

Generella principer för grupperna

  • Gruppernas sammansättning ska ha en bra balans mellan köpare och säljare.
  • Mötena leds av personal från GS1 Sweden.
  • Mötesnoteringar distribueras till de personer som anmält sig till användargruppen.

Användargrupper:

Handelsflöde ESAP 20

Datum: 18 okt22 nov20 dec

Användargruppen för Handelsflödet, det vill säga Leveransflödet, Returhantering, Prognoshantering och Avtalsreglering, tar fram och beskriver affärsprocesser och den affärsinformation som affärsparterna ska utväxla vid elektronisk affärskommunikation.

Artikelinformation

Datum: 20 nov18 dec

Användargruppen för Artikelinformation underhåller den svenska beskrivningen av elektronisk grundinformation om artiklar (varucertifikat) baserad på GS1:s globala standard för Artikelinformation och Livsmedelsinformation. Användargruppen återför även svenska verksamhetskrav till GS1:s globala standardiseringsorganisation.

Transport

Datum: 28 nov

Användargruppen är en referensgrupp inom transport- och logistikrelaterat standardiseringsarbete på nationell och internationell nivå. Arbetet omfattar såväl Transport & Logistics management, Warehouse management samt Supply Chain management.

Artikelinformation för belysningsartiklar

Användargruppens mål är att ta fram en teknikoberoende branschanpassad affärsdokumentspecifikation baserad på GS1s globala standard för Artikelinformation. Vid behov återförs även svenska verksamhetskrav till GS1s globala standardiseringsorganisation.