Publikationer

Här har vi samlat alla våra guider, rapporter och broschyrer.

Använd beställningsformuläret om du vill få tryckta exemplar skickade till dig. Publikationerna är kostnadsfria om inget annat anges.

GUSI - Inköp av direkt material till produktion

GUSI är GS1s affärsprocess för inköp av direkt material till produktion. Syftet är att effektivisera i leveranskedjan och produktionsprocessen genom att korta ledtider och minska kostnader.

Ladda ner som pdf (2MB)

Företagspresentation – gemensamt affärsspråk för hela världen

Det världsomspännande GS1-systemet överbygger barriärer och förenklar kommunikationen mellan företag för att de enklare ska kunna agera effektivt på marknaden – både lokalt och globalt.
Ladda ner som pdf (2MB)

Så kan GS1 bidra inom hälso- och sjukvårdssektorn

GS1s system för unik identifiering och informationsöverföring genom streckkoder kan hjälpa till att öka patientsäkerheten.

Ladda ner som pdf (4MB)