Behöver du identifiera platser/företag? (GLN)

Då behöver du ett GLN. GLN (Global Location Number, eller lokaliseringsnummer) är ett nummer som används för att identifiera leveransplatser, fakturaadresser, arbetsställen, filialer samt funktioner eller roller som till exempel godsmottagare.

 

GLN skapar du genom att abonnera på GS1 Företagsprefix/nummerserie.

Beställ GS1 Företagsprefix

Skapa GLN (steg för steg-guide)

Visa alla

För att ta fram lokaliseringsnummer (GLN) så abonnerar du på ett företagsprefix hos oss. Med hjälp av företagsprefixet tar du sedan fram nummer för att kunna identifiera platser eller funktioner.  Ett företagsprefix är en kombination av siffror som är unikt för ditt företag. Det innebär att det inte finns något annat företag i hela världen som har samma nummer. Dessutom kan de GS1-nummer som du skapar med företagsprefixet användas över hela världen.

Företagsprefixet kan vara ett enstaka nummer som räcker till att identifiera en plats, alternativt en nummerserie. Vi rekommenderar därför att du skaffar abonnemang på en nummerserie om du redan nu har behov av fler GLN, eller tror att du kommer att behöva flera GLN inom det närmaste året. Om du däremot bara behöver ett GLN för att identifiera ert företag vid exempelvis en upphandling, så rekommenderar vi er att abonnera på ett enstaka nummer.

Det är alltså antalet GLN som du är i behov av som avgör om du bör abonnera på en nummerserie eller ett enstaka nummer.

 

Avgifterna för en nummerserie respektive ett enstaka nummer hittar du via länken nedan. Avgiften baseras på ert företags årsomsättning:

Avgifter för GS1 Företagsprefix ›

Här beställer du ett abonnemang på GS1 Företagsprefix

Alternativt via blankett som du sedan skickar in med vanlig post ›

Ett GLN består av 13 siffror. GLN skapas med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra. Kontrollsiffran beräknar du här


För en nummerserie på 1000 nummer skulle exempelvis strukturen kunna se ut enligt följande:

 

FFFFFFFFF – är ditt företagsprefix som ska vara med i alla nummer som du skapar.

AAA – är ett löpnummer. Detta nummer bestämmer du själv. Det kan vara från 000-999. Vi rekommenderar att numrera i löpnummerordning. Det vill säga 001,002,003 och så vidare. Det är viktigt att du själv har koll på vilka löpnummer du använder eftersom detta inte är något som registreras hos oss.

K – är en kontrollsiffra som du räknar ut via vår hemsida. Kontrollsiffran går inte att bestämma själv utan måste räknas ut. Du kan även räkna ut kontrollsiffran via din inloggning till MyGS1. Observera att du måste räkna ut ny kontrollsiffra för varje nytt lokaliseringsnummer du skapar.

Skapa GLN med ett enstaka nummer

När du beställer ett enstaka nummer får du de första 12 siffrorna vid beställningen och behöver enbart räkna ut kontrollsiffran. Det gör du på samma sätt som ovan.

Om ditt företag vill identifiera olika platser och funktioner som är kopplade till företaget, så behöver ni ta fram fler GLN än det som ni hittar i GS1s nummerupplysning. Det gör ni med hjälp av ert GS1 Företagsprefix, ett löpnummer samt en kontrollsiffra - totalt 13 siffror.

I det här exemplet har vi tagit fram ett GLN med hjälp av ett GS1 Företagsprefix som består av 9 siffror. Med ett sådant företagsprefix kan ni ta fram upp till 1000 GLN. Den sista siffran är en kontrollsiffra som kan räknas ut med en funktion på vår webbplats.

Om ditt företag endast har ett så kallat "enstaka nummer" och behöver fler än ett GLN behöver ni beställa ett nytt abonnemang på GS1 Företagsprefix.

Om ditt företag vill publicera fler än ett GLN så att era kunder ska kunna söka efter dem i GS1s nummerupplysning så ska ni ansluta er till vår affärstjänst GS1 Directory.

Bra att veta om GLN

I GS1:s nummerupplysning kan du söka efter ditt företag. Om företaget har ett abonnemang på ett företagsprefix hos oss så kommer sökningen att visa adressinformation tillsammans med ert huvud-GLN. Adressinformationen kommer från Bolagsverket.

Alla som har ett eller flera företagsprefix har ett huvud-GLN som identifierar företaget. När du tecknar avtal om företagsprefix skapar vi automatiskt ett huvud-GLN som läggs in i vår nummerupplysning. Detta automatiskt tilldelade huvud-GLN är det lägsta i nummerserien. Om du vill ha ett annat GLN än det lägsta som huvud-GLN kan du kontakta vår kundservice så hjälper vi dig. Om du har fler än ett företagsprefix gäller samma huvud-GLN för alla. 

Om ditt företag endast har ett så kallat enstaka nummer och behöver fler GLN behöver ni beställa ett nytt abonnemang på GS1 Företagsprefix. Ytterligare abonnemang tecknas genom att logga in i vår portal MyGS1

Om ditt företag vill publicera fler än ett GLN och vill att dessa ska vara spårbara till olika adresser så att exempelvis era kunder ska kunna söka efter dem i GS1:s nummerupplysning så ska ni ansluta er till vår affärstjänst GS1 Directory.

Kom ihåg att informera dina intressenter om ditt GLN.