Behöver du en streckkod? (GTIN)

En streckkod är en informationsbärare. Streckkodsnumret som kallas GTIN (Global Trade Item Number) är ett nummer som används för att ge en unik identitet till artiklar, förpackningar och tjänster så de blir spårbara. Genom att överföra GTIN till en streckkod kan numret läsas av med en skanner.

Ett streckkodsnummer (GTIN) skapar du genom att abonnera på GS1 Företagsprefix/nummerserie.

Beställ ett GS1 Företagsprefix och kom igång med att skapa GTIN och streckkoder.

 

Du kan även följa instruktionerna nedan som guidar dig fram till en färdig streckkod.

Skapa en streckkod (steg för steg-guide)

Visa alla

För att ta fram streckkodsnummer(GTIN) abonnerar du på ett så kallat Företagsprefix hos oss. Med hjälp av Företagsprefixet tar du fram nummer för att streckkodsmärka förpackningar och pallar. Ett Företagsprefix är en kombination av siffror som är unikt för ditt företag. Det innebär att det inte finns något annat företag i hela världen som har samma nummer. Dessutom kan de GS1-nummer som du skapar med Företagsprefixet användas över hela världen.

Företagsprefixet kan vara ett enstaka nummer som räcker till att skapa streckkoder för en produkt, alternativt en nummerserie. Vi rekommenderar därför att du skaffar abonnemang på en nummerserie om du redan nu har behov av fler GTIN, eller tror att du kommer att behöva flera GTIN inom det närmaste året.

Det är alltså antalet GTIN som du är i behov av som avgör om du bör abonnera på en nummerserie eller ett enstaka nummer.

Avgifterna för en nummerserie respektive ett enstaka nummer hittar du via länken nedan. Avgiften baseras på ert företags årsomsättning:

Avgifter för GS1 Företagsprefix ›

Här beställer du ett abonnemang på GS1 Företagsprefix

Alternativt via blankett som du sedan skickar in med vanlig post ›

 

Ett certifikat innehållande ditt unika Företagsprefix kommer via mail inom 1-2 arbetsdagar.

De vanligaste streckkodstyperna i GS1-systemet är EAN-13, GS1-128 och ITF-14. Vilken streckkodstyp du ska använda beror exempelvis på förpackningstyp och var i flödet som streckkoden ska läsas av (till exempel i en utgångskassa eller i ett lager).

 

EAN-13

EAN-13 används för konsumentförpackningar som ska läsas av i en utgångskassa.

Läs mer om EAN-13 ›

 

ITF-14 

ITF-14 används för att märka ytterförpackningar. ITF-14 är en tålig streckkod som kan tryckas direkt på exempelvis wellpapp.

Läs mer om ITF-14 ›

 

GS1-128

GS1-128 används för att märka ytterförpackningar och pallar. GS1-128 kan bära ytterligare information utöver artikelnummer, exempelvis datum eller batchnummer. Detta i form av applikationsidentifierare.

Läs mer om GS1-128 ›

 

Läs mer om streckkodsmärkning ›

När du har mottagit ditt certifikat med företagsprefix och bestämt vilken streckkodstyp ni ska använda, kan du börja räkna ut de faktiska numren. Du använder vår sida ”beräkna kontrollsiffra” för att räkna ut dina nummer.

Beräkna kontrollsiffra ›

 

Strukturen består av en kombination av siffror och bokstäver. För en nummerserie på 1000 nummer skulle exempelvis strukturen kunna se ut enligt följande:

 

 

FFFFFFFFF – är ditt företagsprefix som ska vara med i alla streckkodsnummer du skapar.

AAA – är ett löpnummer. Detta nummer bestämmer du själv. Det kan vara från 000-999. Vi rekommenderar att numrera i löpnummerordning. Det vill säga 001, 002, 003 och så vidare. Det är viktigt att du själv har koll på vilka löpnummer du använder eftersom detta inte är något som registreras hos oss.

K – är en kontrollsiffra som du räknar ut via vår hemsida. Kontrollsiffran går inte att bestämma själv utan måste räknas ut. Du kan även räkna ut kontrollsiffran via din inloggning till MyGS1. Observera att du måste räkna ut ny kontrollsiffra för varje nytt streckkodsnummer du skapar.

När du har räknat ut numren är det dags att ta fram den visuella streckkoden.

För att streckkoden snabbt och enkelt ska kunna skannas med en streckkodsläsare är det mycket viktigt att streckkoden har hög kvalitet. Hög kvalitet innebär till exempel att streckkodens storlek, höjd, ljusmarginal och modulbredd är tillräckliga samt att streckkoden placeras korrekt på

förpackningen. Storleksguiden finns till för att streckkoderna ska få så bra läsbarhet som möjligt.

Storleksguiden hittar du här 

 

Läs mer om streckkodsplacering ›

Det är oftast tillverkaren som själv numrerar och märker sina förpackningar med streckkoder. Du kan antingen framställa streckkodsoriginal själv eller anlita någon som gör det åt dig, till exempel en förpackningsdesigner, reklambyrå eller ett tryckeri.

Vi har en lista med förslag på streckkodsleverantörer som vi vet följer vår storleksguide för streckkoder. Men du kan självklart även ta hjälp av ett tryckeri eller liknande, men hänvisa dem då gärna till vår storleksguide.

 

Lista med streckkodsleverantörer

  

Om du vill skriva ut streckkodsetiketter själv kommer du att behöva en ”on demand”-skrivare.

Då är det lämpligt att kontakta en leverantör som säljer etikettskrivare och programvara för att skapa streckkoder.

Det är viktigt att veta hur streckkoden ska placeras för att den enkelt och effektivt ska kunna läsas av med en skanner. En streckkod som placerats felaktigt på en förpackning kan innebära sämre läsbarhet av skanner. Exempelvis bör streckkoden inte vara skrynklad eller vikt runt ett hörn på produkten. Du bör placera streckkoden på en slät yta och aldrig runt hörn, över skarvar, perforeringar, sömmar eller liknande. Eller om förpackningen omsluts av cellofan eller annan film bör skarven inte ligga över streckkoden.

Mer information hittar du här

Kontrollera så tidigt som möjligt att streckkoden har tillräckligt hög kvalitet och är framtagen enligt GS1s standard. Du kan få hjälp att kontrollera dina streckkoder med GS1 BarcodeCheck. Tjänsten kontrollerar din streckkods läsbarhet, innehåll och kvalité. Då vet du att streckkoden säkert kan skannas med en streckkodsläsare. Om du försent upptäcker att streckkoden inte har tillräckligt hög kvalitet och är svår att skanna kan det leda till höga kostnader i form av kassering av förtryckt material, att automatiserade lager inte kan hantera streckkoderna utan måste ha manuellt handpåläggning.

 

Läs mer om streckkodskvalitet och tips för god läsbarhet ›

Läs mer om GS1 BarcodeCheck ›

Avgifter

Du betalar en anslutningsavgift och en årlig abonnemangsavgift. Avgiftens storlek är baserad på ditt företags omsättning, såvida du inte är en statlig myndighet eller ett företag som tillverkar läkemedel och implantat. Då gäller speciella prislistor.

Avgifter för GS1 Företagsprefix

Avtalsvillkor för GS1 Företagsprefix

Läs mer om streckkodsmärkning på GS1s globala webbplats ›