Spårbarhet

För många företag är det en nödvändighet att kunna spåra sina produkter ett steg bakåt och ett steg framåt i kedjan för att veta vem som har tillverkat produkterna och var de har sålts.

GS1:s standarder ger spårbarhet

För vissa produktområden, till exempel livsmedel och trävaror, finns detaljerade lagkrav på spårbarhet. Företagen ska dessutom ha ett system och arbetssätt för att på begäran kunna lämna spårbarhetsinformationen till kontrollmyndigheterna.

GS1:s standarder gör det möjligt att spåra enskilda artiklar, ytterförpackningar, pallar eller batcher. Företaget får kontroll över varifrån insatsvaror och färdiga produkter kommer samt vart de levereras.

För de produktområden där kraven på spårbarhet skärps arbetar GS1 kontinuerligt med att utveckla GS1:s standarder spårbarhetslösningar så de tillgodoser också dessa krav. Här kan du läsa mer om hur andra företag arbetar med GS1:s standarder för att få spårbarhet.

Genom att alla har tillgång till samma information i realtid kan vi minska förseningar, ha bättre beredskap när något händer och snabba upp hanteringen.” — Mats Rosén, DSV Road AB

"Piratkopiering är ett globalt problem som växer explosionsartat"

Den mörka delen av världshandeln kan liknas vid den delen av isberget som finns under ytan. Den delen vi inte kan se. Där ryms organiserad brottslighet, med droghandel, illegal vapenhandel, handel med stöldgods, kriminella tjänster – samt den explosionsartat ökande handeln med piratkopierade varor.  

EU vänder sig till GS1 för bättre spårbarhet

En expertgrupp, sammansatt av EU-kommissionen, med uppdrag att hitta lösningar för förbättrad spårbarhet blickar mot GS1.

Nudie Jeans vill öka spårbarheten

Kraven på spårbarhet ner till varje enskild produkt ökar i många branscher. Klädföretaget Nudie Jeans arbetar för att om några år kunna ge kunderna besked om hur varje plagg har producerats.

Bättre spårbarhet på frukt och grönt

I början av hösten fick ett parti honungsmeloner med höga halter av ett förbjudet bekämpningsmedel återkallas från butik. Det är i dag svårt att spåra enskilda frukter och det tar lång tid att återkalla ett parti.

Ökad fiskförsäljning med RFID-taggar

Lagkrav från EU om ännu bättre spårbarhet för livsmedelsbranschen är förmodligen bara en tidsfråga. Det ligger i branschens eget intresse att följa med i utvecklingen – och helst ligga steget före. Bättre spårbarhet behöver inte heller ses som en kostnad utan kan faktiskt bidra till högre lönsamhet. Det visar pilotprojektet eTrace, ett RFID-test inom fiskeribranschen med GS1:s globala standard.