Produktsäkerhet

Produktsäkerhet handlar om att vidta åtgärder för att förhindra att varor och tjänster orsakar skador på konsumenter.

GS1:s standarder bidrar till produktsäkerhet

För många företag är det en utmaning att det säljs en relativt hög andel förfalskade produkter, till exempel märkeskläder, läkemedel, reservdelar, cigaretter och dagligvaror. Förfalskade produkter är många gånger svåra att upptäcka och de invaggar dessutom konsumenten i en falsk trygghet i att produkten är säker.

Det finns en relativt detaljerad lagstiftning som reglerar produktsäkerhetsfrågor. Ett företag kan förbjudas att sälja eller återkalla en vara som anses vara farlig. GS1:s standarder kan bidra till att hjälpa ditt företag att uppfylla lagstadgade krav på produktsäkerhet samt att bekämpa piratkopiering och förfalskningar.

Här kan du läsa mer om hur andra företag arbetar med GS1:s standarder för att få produktsäkerhet.

Vi vill självklart medverka till att det känns så tryggt som möjligt för konsumenterna att köpa läkemedel i våra butiker.” — Ralf Lind, verksamhetsutvecklare på Coop Inköp & Kategori AB

GS1:s standard stoppar förfalskade läkemedel

På Apoteket genomförs ett internationellt pilotprojekt som innebär att varje enskild förpackning i varuflödet är spårbar. Det primära syftet är att motverka förfalskade läkemedel. Om tre år kan systemet, som bygger på GS1s standard, vara etablerat på europeisk nivå.

Branschen bekämpar piratkopierade läkemedel

En industri med nära koppling till hälso- och sjukvård är läkemedelsbranschen. Där vill man använda identifierare för att bekämpa de mycket stora, och växande problemen med förfalskade produkter.

Coop säkrar läkemedlen

Sedan 2009 säljs receptfria läkemedel i den vanliga dagligvaruhandeln. Coop förbereder sig nu för införandet av den tvådimensionella streckkoden GS1 DataMatrix för läkemedel. Då kan konsumenterna vara helt säkra på att varan de köper innehåller exakt det som står på förpackningen.

GS1-standarder hjälper tullen spåra förfalskningar

Förfalskningar och piratkopiering är ett växande problem i hela världen. GS1s standarder kommer nu att spela en större roll för identifiering och spårning av artiklar.