Patientsäkerhet

Patientsäkerhet innebär att ingen patient ska skadas i vården. Utmaningen är att rätt patient ska få rätt medicin i rätt dos för rätt diagnos och vid rätt tidpunkt av rätt vårdgivare.

GS1:s standard bidrar till patientsäkerhet

Tyvärr händer det alldeles för ofta att en patient får fel behandling eller medicinering på grund av att patienten kopplats ihop med fel journal, röntgenbilder eller läkemedel. Varje år drabbas 100 000 patienter i Sverige av en vårdskada som går att undvika. Av de vårdskadade patienterna får 10 000 bestående men av sin skada, och 3 000 dör av skadan.

Genom att automatiskt länka samman en patient till rätt behandling minskar risken för fel medicinering och dosering, att patienten får blod med fel blodgrupp eller behandlas med fel kirurgiskt ingrepp.

GS1:s standarder, som används inom många olika sektorer över hela världen, ger unik identifiering av patienter, läkemedel, prover och sterila kirurgiska instrument. Här kan du läsa mer om hur andra arbetar med GS1:s standarder för att få patientsäkerhet.

Patientsäkerheten är det tyngsta argumentet till varför det är viktigt att införa standarder inom hälso- och sjukvårdssektorn. ”

Nya Karolinska Solna inför GS1-märkning

När den första leveransen av medicinteknisk utrustning anländer till Nya Karolinska Solna, NKS, i september kommer den att vara försedd men GS1-märkning för spårbarhet. Systemet förbättrar bland annat patientsäkerheten och ger en bättre kontroll över sjukhusets utrustning. 

Pfizer förbättrar spårbarheten

Lagar om ökad spårbarhet innebär en kamp mot klockan för läkemedelsproducenterna. Peggy Staver, Pfizers Director of Product Integrity och medlem i GS1:s Global HealthCare group, berättar om Pfizers och GS1:s arbete för att nå spårbarhet på den amerikanska marknaden.

Bättre patientsäkerhet med GS1-systemet

– Patientsäkerheten är det tyngsta argumentet till varför det är viktigt att införa standarder inom hälso- och sjukvården. Det säger Tomas Wennebo som är sektorsansvarig för hälso- och sjukvård inom GS1 Sweden.

Effektivare sjukvård i Storbritannien

Streckkoder med GS1-standarder ska effektivisera den offentligt finansierade sjukvården i Storbritannien.