Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa.

GS1:s standarder bidrar till hållbar utveckling

Man talar ofta om olika typer av hållbarhet: social, ekonomisk och ekologisk. Oavsett vilken typ av hållbarhet man vill uppnå är utmaningarna många för det enskilda företaget.

Företaget behöver definiera de mål man vill uppnå, ta fram vilka områden som har påverkan på möjligheterna för att uppnå målen och bestämma hur detta ska mätas. Det kan exempelvis vara

  • Att beräkna och minska koldioxidutsläppen
  • Att minska pappersflödet
  • Att reducera avfallsmängden
  • Att ha garantier för att drägliga arbetsförhållanden råder.

GS1:s standarder kan bidra till hållbar utveckling. Här kan du läsa mer om hur andra företag arbetar med GS1:s standarder för att få hållbar utveckling.

Med GS1s standarder kan hela processen med samordnade leveranser hanteras på ett effektivt sätt.” — Tomas Hägg, inköpsexpert i Nacka kommun

Spårbar återvinning hjälper affärerna

I framtiden kommer allt mer produceras av återvunnet material. Och genom satsningar på spårbarhet kan återvinningskedjan effektiviseras. Det berättar Johan Felix, teknisk doktor vid Chalmers. Han har omfattande erfarenhet från forskning inom materialvetenskap och återvinningsteknik.

Dynamisk märkning ger minskat matsvinn

Runt 60 procent av den mat som slängs är fullt ätlig. Konsumenterna litar mer på datummärkningen än på den egna näsan och smaklökarna. Nu startar ett forskningsprojekt som ska undersöka möjligheterna för att utveckla en dynamisk hållbarhetsmärkning.