Effektiva varuflöden

Effektiva varuflöden handlar ofta om att reducera kostnader, att snabba på leveranser och förbättra servicegraden samt att öka kundnöjdheten.

GS1:s standarder ger effektiva varuflöden

Utmaningarna är många när det gäller att effektivisera varuflödena. Det kan handla om

  • Att ha bättre kontroll på var varorna befinner sig vid en specifik tidpunkt
  • Att öka leveranssäkerheten
  • Att effektivisera lagerstyrningen
  • Att reducera svinnet
  • Att se till att transporterna blir säkrare och mer effektiva.

GS1:s standarder kan bidra i ditt företags arbete med att effektivisera varuflödena. Här kan du läsa mer om hur andra företag arbetar med GS1:s standarder för att effektivisera sina varuflöden.

Lösningen har möjliggjort mycket färre leveransfel, ökad kundtillfredsställelse, kraftigt minskade förluster av lastbärare samt påtagligt minskade kostnader. ” — Daniel Johansson, logistikchef på Ahlsell

Bättre koll på pallarna genom varukedjan

När Svenska Retursystem lanserar ett nytt branschgemensamt informationssystem blir det lättare att hålla koll på lastpallarna genom hela varuflödet. Lösningen bygger på RFID och erbjuder ökad spårbarhet och effektivitet.

Så hjälper GS1 bygg- och transportbranschen

GS1 Sweden har under många år arbetat med att etablera GS1-systemets standarder och tjänster inom transportbranschen, bygghandeln och den trätekniska industrin. Sektorer där Sverige ligger i täten när det gäller standardisering och där det nu på många sätt sker ett genombrott.

Sveriges största kylskåp

Scans toppmoderna distributionslager i Linköping – Nationella Distributionscentrum (NDC) – är helautomatiserat. Det är möjligt tack vare streckkoder baserade på GS1:s standard.

Ahlsell sparar pengar med RFID

För att effektivisera sin logistik har handelsföretaget Ahlsell märkt sina plastpallar och plastpallboxar med RFID-taggar innehållande en returlastbäraridentitet – GRAI. Det innebär bland annat att knappast några lastbärare längre går till fel omlastningspunkter, vilket ger stora kostnadsbesparingar.