Effektiv administration

Genom förenklade och automatiserade processer kan administrationen effektiviseras, både internt och i relationen till leverantörer och kunder.

GS1:s standarder ger effektiv administration

Det finns åtminstone två utmaningar som överskuggar alla andra när en organisation vill uppnå en effektiv administration. Den ena är att alla samarbetspartners kommunicerar så att man menar samma sak. Den andra är hög datakvalitet.

Om inte fokus läggs på att hantera dessa utmaningar spelar det ingen roll hur mycket resurser som läggs på att automatisera exempelvis order, leveransaviseringar eller fakturering – resultaten kommer att bli begränsade.

GS1:s standarder kan bidra i ditt företags arbete med att effektivisera administrationen. Här kan du läsa mer om hur andra företag arbetar med GS1:s standarder för att effektivisera sin administration.

Expeditionstiderna i kassan har snabbats upp och det underlättar även för beställning och inventering.” — Tomas Eriksson, IT-affärsstöd på Byggtrygg

Bättre informationslösningar för byggvaruhandel

Vinsterna av värdefull information med hjälp av streckkoder är lika stora för bygg-varuhandeln som för daglighandeln. Ändå har byggvaruhandeln länge legat ett steg efter. Vilma, som drivs av byggbranschen, är på god väg att ändra detta.

Västra Götaland i täten med e-handel - Validoo Directory effektiviserar registren

Västra Götalandsregionen inför en ny modell för elektronisk handel med ett sammanhållet elektroniskt flöde. Navet är en ”marknadsplats”, där all handel av varor och tjänster med regionens alla förvaltningar ska ske. 4 400 gods- och leveransadresser ska hanteras och verktyget för effektivare register är Validoo Directory.