Affärsnytta

Oavsett om ditt företag är stort eller litet har du ungefär samma behov: att skapa värde genom att attrahera nya kunder och behålla de kunder du har. De standarder som vi på GS1 tar fram tillsammans med våra kunder optimerar din affärsnytta, bland annat genom effektivare värdekedja, ökad trygghet och säkerhet samt bättre spårbarhet. Allt det här ger bättre affärer och främjar hållbarheten för din verksamhet. 

GS1:s standarder skapar affärsnytta, både för dig och för dina samarbetspartners

GS1:s standarder kan både bidra till att möta dina utmaningar och förenkla dina affärer. Särskilt värdefullt blir detta när många olika aktörer är involverade, till exempel transportörer, leverantörer och kunder. Då är behovet av att kommunicera på ett standardiserat sätt extra stort, detta för att minska risken för missförstånd och för att skapa smidiga och effektiva processer.

Spårbarhet och visibility

De allra flesta företag och organisationer har behov av att veta och exakt följa var produkter befinner sig, vid vilken tidpunkt och varför. GS1:s standarder möjliggör spårbarhet för produkter och tjänster genom hela värdekedjans varu- och informationsflöde. Transparens och synlighet kallar vi visibility. 

Läs mer om visibility på GS1:s globala webbplats