Faktura 20.1.6
Översikt
Publiceringsdatum: 2011-03-01
Version: 1.61
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank
Förekomst
 
Element och struktur Term nr
1 .. 1
Fakturahuvud
1 .. 1
Fakturanummer T0060
1 .. 1
Fakturatyp T0061
1 .. 1
Fakturadatum T0062
0 .. 1
Förfallodatum T0067
0 .. 1
Verkligt leveransdatum T0176
0 .. 1
Avsändningsdatum T0127
0 .. 1
Motiv för skattebefrielse, kod T0290
0 .. 1
Krediteringsinformation
0 .. 1
Anledning till kreditering T0287
1 .. 1
Referens till kreditering choice
1 .. 1
Referens till faktura T0089
1 .. 1
Faktureringsperiod
1 .. 1
Faktureringsperiodens fr o m datum T2001
1 .. 1
Faktureringsperiodens t o m datum T2002
0 .. 1
Referenser
0 .. 1
Referens till avtal/kontrakt T0007
0 .. 1
Referens till prislista T0006
0 .. 1
Referens till order T3316
0 .. 1
Referens till följesedel T0063
0 .. 1
Referens för avstämning av inbetalning T0170
0 .. 1
Referens till leveransavisering T0090
0 .. 1
Returflödesreferenser
0 .. 1
Referens till reklamationsärende T5025
0 .. 1
Referens till returannonsering T3398
0 .. 1
Referens till returinstruktion T3404
0 .. 1
Referens till returavisering T3415
1 .. 1
Leverantör
1 .. 1
Leverantörens identitet, GLN T0009
1 .. 1
Leverantörens momsregistreringsnummer T0064
0 .. 1
Fakturautfärdarens identitet T0065
0 .. 1
Betalningsmottagare
1 .. 1
Betalningsmottagarens identitet, GLN T0066
1 .. 1
Köpare
1 .. 1
Köparens identitet, GLN T0008
0 .. 1
Köparens momsregistreringsnummer T0099
0 .. 1
Godsmottagarens identitet, GLN T0036
0 .. 1
Leveransplatsens identitet, GLN T0037
0 .. 1
Köparens fakturahantering
0 .. 1
Fakturamottagarens identitet, GLN T0085
0 .. 1
Fakturaadressatens identitet, GLN T0240
0 .. 1
Valutaomräkning
1 .. 1
Valutaomräkningskurs T0283
1 .. 1
Fakturans valuta T0204
1 .. 1
Momsvaluta T0286
0 .. unbounded
Fakturarabatt
0 .. 1
Rabattsats T2010
1 .. 1
Fakturarabattbelopp T2201
1 .. 1
Skatteberäkningsunderlag
1 .. 1
Skattekategori T0197
0 .. 1
Skattesats T0195
0 .. 1
Avdrag för godshämtning
1 .. 1
Avdrag för godshämtning, belopp T3412
1 .. 1
Skatteberäkningsunderlag
1 .. 1
Skattekategori T0197
0 .. 1
Skattesats T0195
0 .. unbounded
Avgifter
0 .. 1
Fraktavgift
1 .. 1
Fraktavgift, belopp T0091
1 .. 1
Skatteberäkningsunderlag
1 .. 1
Skattekategori T0197
0 .. 1
Skattesats T0195
0 .. 1
Expeditionsavgift
1 .. 1
Expeditionsavgift, belopp T3323
1 .. 1
Skatteberäkningsunderlag
1 .. 1
Skattekategori T0197
0 .. 1
Skattesats T0195
0 .. 1
Emballeringsavgift
1 .. 1
Emballeringsavgift, belopp T3419
1 .. 1
Skatteberäkningsunderlag
1 .. 1
Skattekategori T0197
0 .. 1
Skattesats T0195
0 .. unbounded
Fakturarad
1 .. 1
Radnummer T0051
1 .. 1
Radbelopp T0071
0 .. 1
Anledning till kreditering T0287
0 .. 1
Motiv för skattebefrielse, kod T0290
1 .. 1
Fakturerad artikel
1 .. 1
Artikelns identitet, GTIN T0154
0 .. 1
Leverantörens artikelnummer T0172
1 .. 1
Fakturerad kvantitet
1 .. 1
Fakturerad kvantitet T0069
0 .. 1
Måttenhet för kvantitet T0055
0 .. 1
Levererad kvantitet
1 .. 1
Levererad kvantitet T0070
0 .. 1
Måttenhet för kvantitet T0055
1 .. 1
Fakturerat pris choice
1 .. 1
Kontraktspris
1 .. 1
Kontraktspris T0029
0 .. 1
Enhetsprisbasis T0030
0 .. 1
Måttenhet för pris T0031
1 .. 1
Kontraktspris, rabatterat
1 .. 1
Kontraktspris, rabatterat T3288
0 .. 1
Enhetsprisbasis T0030
0 .. 1
Måttenhet för pris T0031
1 .. 1
Aktuellt pris
1 .. 1
Aktuellt pris T0203
0 .. 1
Enhetsprisbasis T0030
0 .. 1
Måttenhet för pris T0031
1 .. 1
Aktuellt pris, rabatterat
1 .. 1
Aktuellt pris, rabatterat T0238
0 .. 1
Enhetsprisbasis T0030
0 .. 1
Måttenhet för pris T0031
1 .. 1
Rabatterat listpris
1 .. 1
Rabatterat listpris T0182
0 .. 1
Enhetsprisbasis T0030
0 .. 1
Måttenhet för pris T0031
0 .. 1
Tilläggspris
1 .. 1
Tilläggspris T3424
0 .. 1
Referens till order och orderrad
1 .. 1
Referens till orderrad T3322
1 .. 1
Referens till order T3316
0 .. 1
Referens till krediterad faktura
1 .. 1
Referens till faktura T0089
1 .. 1
Referens till fakturarad T0242
1 .. 1
Fakturasammanställning
1 .. 1
Belopp att betala T0072
0 .. 1
Beloppsutjämning T2203
1 .. 1
Radsumma T0073
1 .. 1
Totalt skattepliktigt belopp T0074
0 .. 1
Summa skattebelopp T0075
0 .. 1
Totalt avgifts-/rabattbelopp T0179
0 .. 1
Kontrolltotal
0 .. 1
Kontrolltotal, kvantiteter T0042
0 .. 1
Kontrolltotal, rader T0043
1 .. unbounded
Skattesammanställning, mervärdesskatt
1 .. 1
Skattetyp T0194
0 .. 1
Skattesats T0195
1 .. 1
Skattekategori T0197
0 .. 1
Skattepliktigt belopp T0180
0 .. 1
Totalt skattebelopp T2022
0 .. 1
Momsvaluta
1 .. 1
Skattetyp T0194
0 .. 1
Skattesats T0195
1 .. 1
Skattekategori T0197
0 .. 1
Momsvaluta, belopp T0284
 
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer