Leveransavisering 20.1.5
Översikt
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank
Förekomst
 
Element och struktur Term nr
1 .. 1
Leveransaviseringshuvud
1 .. 1
Leveransaviseringsnummer T0125
1 .. 1
Leveransaviseringsdatum T0126
0 .. 1
Referens till order T3316
0 .. 1
Avsändningsdag choice
1 .. 1
Avsändningsdatum T0127
1 .. 1
Avsändningstidpunkt T3381
0 .. 1
Beräknad ankomstdag choice
1 .. 1
Beräknat ankomstdatum T3344
1 .. 1
Beräknad ankomsttidpunkt T3227
1 .. 1
Leverantör
1 .. 1
Leverantörens identitet, GLN T0009
0 .. 1
Godsavsändarens identitet, GLN T0129
0 .. 1
Hämtplatsens identitet, GLN T2240
1 .. 1
Köpare
1 .. 1
Köparens identitet, GLN T0008
0 .. 1
Godsmottagarens identitet, GLN T0036
0 .. 1
Leveransplatsens identitet, GLN T0037
0 .. 1
Leveransinformation
0 .. 1
Transportsätt T3105
1 .. unbounded
Leveransaviseringens kollinivå
1 .. 1
Kollinivå T3304
0 .. 1
Leveransaviserat kolli
1 .. 1
Kollits identitet, SSCC T0138
0 .. 1
Kollits bruttovikt T0141
0 .. 1
Lastbärartyp, kod T2279
1 .. 1
Kollityp choice
1 .. 1
Palltyp, kod T2244
1 .. 1
Förpacknings-/kollityp kod T0137
1 .. unbounded
Leveransaviseringsrad choice
1 .. 1
Radnummer T0051
0 .. 1
Returemballageägarens identitet, GLN T3382
1 .. 1
Artikel
1 .. 1
Levererad artikel
1 .. 1
Artikelns identitet, GTIN T0154
0 .. 1
Leverantörens artikelnummer T0172
0 .. 1
Ersatt artikel
1 .. 1
Ersatta artikelns identitet, GTIN T0057
0 .. 1
Ersatta artikeln, leverantörens artikelnummer T1318
0 .. 1
Produktionsdata
0 .. 1
Batchnummer T0132
0 .. 1
Bäst-före-datum T3276
0 .. 1
Serienummer T3236
0 .. 1
Avsänd kvantitet av artikeln
1 .. 1
Avsänd kvantitet, värde T0131
0 .. 1
Måttenhet för kvantitet T0055
0 .. 1
Avsänd mängd av artikeln
1 .. 1
Avsänd mängd, värde T0133
1 .. 1
Måttdimension för mängd T0135
1 .. 1
Måttenhet för mängd T0134
0 .. 1
Referens till order och orderrad
1 .. 1
Referens till order T3316
1 .. 1
Referens till orderrad T3322
1 .. 1
Kvantitet som ej levereras
1 .. 1
Avvikande kvantitet T0058
0 .. 1
Avvikelseorsak T0211
0 .. 1
Möjligt leveransdatum T1304
0 .. 1
Kontrolltotal
0 .. 1
Kontrolltotal, kvantiteter T0042
0 .. 1
Kontrolltotal, rader T0043
 
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer