Orderbekräftelse 20.1.4
Översikt
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank
Förekomst
 
Element och struktur Term nr
1 .. 1
Orderbekräftelsehuvud
1 .. 1
Ordersvarsnummer T3345
1 .. 1
Ordersvarsstatus T3347
1 .. 1
Referens till order T3316
1 .. 1
Ordersvarsdatum eller ordersvarstidpunkt choice
1 .. 1
Ordersvarsdatum T3346
1 .. 1
Ordersvarstidpunkt T3380
0 .. 1
Planerad leverans för hela ordern choice
1 .. 1
Planerat leveransdatum T0048
1 .. 1
Planerad leveranstidpunkt T0291
1 .. 1
Tillgänglig avhämtningstidpunkt T3334
1 .. 1
Leverantör
1 .. 1
Leverantörens identitet, GLN T0009
0 .. 1
Godsavsändarens identitet, GLN T0129
0 .. 1
Hämtplatsens identitet, GLN T2240
1 .. 1
Köpare
1 .. 1
Köparens identitet, GLN T0008
0 .. unbounded
Orderbekräftelserad
1 .. 1
Radnummer T0051
1 .. 1
Radstatus T0049
1 .. 1
Artikel
1 .. 1
Beställd artikel
1 .. 1
Artikelns identitet, GTIN T0154
0 .. 1
Leverantörens artikelnummer T0172
0 .. 1
Ersättningsartikel
1 .. 1
Ersättningsartikelns identitet, GTIN T1319
0 .. 1
Ersättningsartikel, leverantörens artikelnummer T0050
1 .. 1
Referens till order och orderrad
1 .. 1
Referens till order T3316
1 .. 1
Referens till orderrad T3322
1 .. 1
Bekräftad kvantitet
1 .. 1
Accepterad beställd kvantitet T0054
0 .. 1
Måttenhet för kvantitet T0055
1 .. 1
Planerad leverans för artikeln choice
1 .. 1
Planerat leveransdatum för artikeln T0053
1 .. 1
Planerad leveranstidpunkt för artikeln T0292
1 .. 1
Tillgänglig avhämtningstidpunkt för artikeln T2278
0 .. 1
Avvikande eller restnoterad kvantitet choice
1 .. 1
Kvantitet som avviker
1 .. 1
Avvikande kvantitet T0058
0 .. 1
Avvikelseorsak T0211
0 .. 1
Möjligt leveransdatum T1304
1 .. 1
Kvantitet som restnoteras
1 .. 1
Restnoterad kvantitet T0059
0 .. 1
Avvikelseorsak T0211
0 .. 1
Kontrolltotal
0 .. 1
Kontrolltotal, kvantiteter T0042
0 .. 1
Kontrolltotal, rader T0043
 
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer