Prislista 20.1.1
Översikt
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank
Förekomst
 
Element och struktur Term nr
1 .. 1
Prislistehuvud
1 .. 1
Prislistenummer T0001
1 .. 1
Prislistestatus T0002
1 .. 1
Prislistedatum T0003
1 .. 1
Leverantörens identitet, GLN T0009
1 .. 1
Köparens identitet, GLN T0008
1 .. 1
Referens till avtal/kontrakt T0007
0 .. 1
Referens till prislista T0006
1 .. 1
Giltighetstid
1 .. 1
Första giltighetsdatum T0004
0 .. 1
Sista giltighetsdatum T0005
0 .. 1
Avtalsinformation
0 .. unbounded
Orderrabatt choice
1 .. 1
Orderrabattsats
1 .. 1
Orderrabatt, procentsats T2173
0 .. 1
Kvantitetssteg
1 .. 1
Kvantitetströskel T0079
0 .. 1
Kvantitetstak T0080
1 .. 1
Måttenhet för intervall T0081
1 .. 1
Orderrabattbelopp choice
1 .. 1
Orderrabatt, belopp T2174
0 .. 1
Kvantitetssteg
1 .. 1
Kvantitetströskel T0079
0 .. 1
Kvantitetstak T0080
1 .. 1
Måttenhet för intervall T0081
0 .. unbounded
Fraktkostnad choice
1 .. 1
Referens till fraktavtal T3420
1 .. 1
Fraktavgift choice
1 .. unbounded
Fraktavgift, procentsats
1 .. 1
Fraktavgift, procentsats T3421
0 .. 1
Kvantitetssteg
1 .. 1
Kvantitetströskel T0079
0 .. 1
Kvantitetstak T0080
1 .. 1
Måttenhet för intervall T0081
1 .. unbounded
Fraktavgift, belopp
1 .. 1
Fraktavgift, belopp T0091
0 .. 1
Kvantitetssteg
1 .. 1
Kvantitetströskel T0079
0 .. 1
Kvantitetstak T0080
1 .. 1
Måttenhet för intervall T0081
0 .. 1
Avdrag för godshämtning choice
1 .. unbounded
Avdrag för godshämtning, procentsats
1 .. 1
Avdrag för godshämtning, procentsats T3422
0 .. 1
Kvantitetssteg
1 .. 1
Kvantitetströskel T0079
0 .. 1
Kvantitetstak T0080
1 .. 1
Måttenhet för intervall T0081
1 .. unbounded
Avdrag för godshämtning, belopp
1 .. 1
Avdrag för godshämtning, belopp T3412
0 .. 1
Kvantitetssteg
1 .. 1
Kvantitetströskel T0079
0 .. 1
Kvantitetstak T0080
1 .. 1
Måttenhet för intervall T0081
0 .. unbounded
Expeditionsavgift choice
1 .. unbounded
Expeditionsavgift, procentsats
1 .. 1
Expeditionsavgift, procentsats T3423
0 .. 1
Kvantitetssteg
1 .. 1
Kvantitetströskel T0079
0 .. 1
Kvantitetstak T0080
1 .. 1
Måttenhet för intervall T0081
1 .. unbounded
Expeditionsavgift, belopp
1 .. 1
Expeditionsavgift, belopp T3323
0 .. 1
Kvantitetssteg
1 .. 1
Kvantitetströskel T0079
0 .. 1
Kvantitetstak T0080
1 .. 1
Måttenhet för intervall T0081
0 .. unbounded
Prislisterad
1 .. 1
Radnummer T0051
1 .. 1
Prislisteradåtgärdskod T0056
1 .. 1
Artikelns identitet, GTIN T0154
0 .. 1
Leverantörens artikelnummer T0172
0 .. 1
Referens till kampanj T2108
0 .. 1
Kvantitetsgrundande artikel T3388
0 .. 1
Rabattberättigad artikel T1158
0 .. 1
Mervärdesskatt
1 .. 1
Skattekategori T0197
1 .. 1
Skattesats T0195
0 .. 1
Orderkvantitet
0 .. 1
Minsta orderkvantitet T0025
0 .. 1
Måttenhet för kvantitet T0055
0 .. 1
Tilläggsorderkvantitet T0024
0 .. 1
Måttenhet för kvantitet T0055
0 .. 1
Priser, rabatter och avgifter
1 .. 1
Avtalade priser choice
1 .. 1
Fasta priser
0 .. 1
Kontraktspris
1 .. 1
Kontraktspris T0029
0 .. 1
Prisändringsorsak, kod T0205
0 .. 1
Enhetsprisbasis T0030
0 .. 1
Måttenhet för pris T0031
0 .. 1
Prislistans valuta T0204
1 .. 1
Prisets startdatum T1199
0 .. 1
Prisets slutdatum T1200
0 .. 1
Kvantitetssteg
1 .. 1
Kvantitetströskel T0079
0 .. 1
Kvantitetstak T0080
1 .. 1
Måttenhet för intervall T0081
0 .. 1
Kontraktspris, rabatterat
1 .. 1
Kontraktspris, rabatterat T3288
0 .. 1
Enhetsprisbasis T0030
0 .. 1
Måttenhet för pris T0031
0 .. 1
Prislistans valuta T0204
1 .. 1
Prisets startdatum T1199
1 .. 1
Prisets slutdatum T1200
0 .. 1
Kvantitetssteg
1 .. 1
Kvantitetströskel T0079
0 .. 1
Kvantitetstak T0080
1 .. 1
Måttenhet för intervall T0081
0 .. 1
Tilläggspris
1 .. 1
Tilläggspris T3424
0 .. 1
Prislistans valuta T0204
1 .. 1
Prisets startdatum T1199
0 .. 1
Prisets slutdatum T1200
0 .. 1
Kvantitetssteg
1 .. 1
Kvantitetströskel T0079
0 .. 1
Kvantitetstak T0080
1 .. 1
Måttenhet för intervall T0081
1 .. 1
Rörligt pris
0 .. 1
Aktuellt pris
1 .. 1
Aktuellt pris T0203
0 .. 1
Prisändringsorsak, kod T0205
0 .. 1
Enhetsprisbasis T0030
0 .. 1
Måttenhet för pris T0031
0 .. 1
Prislistans valuta T0204
1 .. 1
Prisets startdatum T1199
0 .. 1
Prisets slutdatum T1200
0 .. 1
Kvantitetssteg
1 .. 1
Kvantitetströskel T0079
0 .. 1
Kvantitetstak T0080
1 .. 1
Måttenhet för intervall T0081
0 .. 1
Aktuellt pris rabatterat
1 .. 1
Aktuellt pris, rabatterat T0238
0 .. 1
Enhetsprisbasis T0030
0 .. 1
Måttenhet för pris T0031
0 .. 1
Prislistans valuta T0204
1 .. 1
Prisets startdatum T1199
1 .. 1
Prisets slutdatum T1200
0 .. 1
Kvantitetssteg
1 .. 1
Kvantitetströskel T0079
0 .. 1
Kvantitetstak T0080
1 .. 1
Måttenhet för intervall T0081
1 .. 1
Listpris
1 .. 1
Listpris T0181
0 .. 1
Prisändringsorsak, kod T0205
0 .. 1
Enhetsprisbasis T0030
0 .. 1
Måttenhet för pris T0031
0 .. 1
Prislistans valuta T0204
1 .. 1
Prisets startdatum T1199
0 .. 1
Prisets slutdatum T1200
0 .. 1
Artikelrabatt
0 .. 1
Rabatt under avtalsperioden
0 .. 1
Rabatt under avtalsperioden, procentsats T2094
0 .. 1
Rabatt under avtalsperioden, belopp T3410
0 .. 1
Tillfällig rabatt
0 .. 1
Tillfällig rabatt, procentsats T2096
0 .. 1
Tillfällig rabatt, belopp T2098
0 .. 1
Artikelavgift
0 .. 1
Administrationsavgift T0299
0 .. 1
Utjämningsavgift returemballage T0300
0 .. 1
Producentavgift T0254
 
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer