MS59 [Prislista]
Message Structure
PRICAT - Price/sales catalogue message
EANCOM® 2002 S3; D.01B
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Message structure Branching diagram Segment details
blank
  blank
No
Segment Status Max rep Name
1
 
UNA C 1 Service string advice
2
 
UNB M 1 Interchange header
3
 
UNH M 1 Message header
4
 
BGM M 1 Dokumenttyp och -nummer
5
 
DTM M 35 Dokumentdatum
6
 
DTM M 35 Första giltighetsdatum
7
 
DTM D 35 Sista giltighetsdatum
 
 
SG1 C 99 RFF
8
 
RFF M 1 Referens till prislista
 
 
SG1 R 99 RFF
9
 
RFF M 1 Referens till avtal/kontrakt
 
 
SG1 C 99 RFF
10
 
RFF M 1 Referens till fraktavtal
 
 
SG2 R 99 NAD
11
 
NAD M 1 Leverantör
 
 
SG2 R 99 NAD
12
 
NAD M 1 Köpare
 
 
SG10 C 10 ALC-SG12-SG13
13
 
ALC M 1 Orderrabatt
 
 
SG12 C 10 PCD-RNG
14
 
PCD M 1 Orderrabatt, procentsats
15
 
RNG C 1 Kvantitetssteg
 
 
SG13 C 10 MOA-RNG
16
 
MOA M 1 Orderrabatt, belopp
17
 
RNG C 1 Kvantitetssteg
 
 
SG10 C 10 ALC-SG12-SG13
18
 
ALC M 1 Fraktavgift
 
 
SG12 C 10 PCD-RNG
19
 
PCD M 1 Fraktavgift, procentsats
20
 
RNG C 1 Kvantitetssteg
 
 
SG13 C 10 MOA-RNG
21
 
MOA M 1 Fraktavgift, belopp
22
 
RNG C 1 Kvantitetssteg
 
 
SG10 C 10 ALC-SG12-SG13
23
 
ALC M 1 Avdrag för godshämtning
 
 
SG12 C 10 PCD-RNG
24
 
PCD M 1 Avdrag för godshämtning, procentsats
25
 
RNG C 1 Kvantitetssteg
 
 
SG13 C 10 MOA-RNG
26
 
MOA M 1 Avdrag för godshämtning, belopp
27
 
RNG C 1 Kvantitetssteg
 
 
SG10 C 10 ALC-SG12-SG13
28
 
ALC M 1 Expeditionsavgift
 
 
SG12 C 10 PCD-RNG
29
 
PCD M 1 Expeditionsavgift, procentsats
30
 
RNG C 1 Kvantitetssteg
 
 
SG13 C 10 MOA-RNG
31
 
MOA M 1 Expeditionsavgift, belopp
32
 
RNG C 1 Kvantitetssteg
 
 
SG17 R 1000 PGI-SG36
33
 
PGI M 1 Produktgruppsinformation
 
 
SG36 C 999999 LIN-PIA-QTY-QTY-ALI-ALI-RFF-SG38-SG40-SG40-SG40-SG40-SG40-SG40-SG41-SG41-SG41-SG41-SG41
34
 
LIN M 1 Prisinformationsrad
35
 
PIA C 99 Leverantörens artikelnummer
36
 
QTY C 10 Minsta orderkvantitet
37
 
QTY C 10 Tilläggsorderkvantitet
38
 
ALI C 5 Kvantitetsgrundande artikel
39
 
ALI C 5 Rabattberättigad artikel
40
 
RFF C 99 Referens till kampanj
 
 
SG38 C 10 TAX
41
 
TAX M 1 Mervärdesskatt
 
 
SG40 C 100 Kontraktpris
42
 
PRI M 1 Kontraktspris
43
 
CUX C 1 Prislistans valuta
44
 
APR C 99 Prisändringsorsak, kod
45
 
RNG C 1 Kvantitetsintervall för pris
46
 
DTM R 5 Prisets startdatum
47
 
DTM C 5 Prisets slutdatum
 
 
SG40 C 100 Kontraktspris, rabatterat
48
 
PRI M 1 Kontraktspris, rabatterat
49
 
CUX C 1 Prislistans valuta
50
 
RNG C 1 Kvantitetsintervall för pris
51
 
DTM R 5 Prisets startdatum
52
 
DTM R 5 Prisets slutdatum
 
 
SG40 C 100 Tilläggspris
53
 
PRI M 1 Tilläggspris
54
 
CUX C 1 Prislistans valuta
55
 
RNG C 1 Kvantitetsintervall för pris
56
 
DTM R 5 Prisets startdatum
57
 
DTM C 5 Prisets slutdatum
 
 
SG40 C 100 Aktuellt pris
58
 
PRI M 1 Aktuellt pris
59
 
CUX C 1 Prislistans valuta
60
 
APR C 99 Prisändringsorsak, kod
61
 
RNG C 1 Kvantitetssteg
62
 
DTM R 5 Prisets startdatum
63
 
DTM C 5 Prisets slutdatum
 
 
SG40 C 100 Aktuellt pris, rabatterat
64
 
PRI M 1 Aktuellt pris, rabatterat
65
 
CUX C 1 Prislistans valuta
66
 
RNG C 1 Kvantitetsintervall för pris
67
 
DTM R 5 Prisets startdatum
68
 
DTM R 5 Prisets slutdatum
 
 
SG40 C 100 Listpris
69
 
PRI M 1 Listpris
70
 
CUX C 1 Prislistans valuta
71
 
APR C 99 Prisändringsorsak, kod
72
 
DTM R 5 Prisets startdatum
73
 
DTM C 5 Prisets slutdatum
 
 
SG41 C 99 ALC-SG43-SG44
74
 
ALC M 1 Rabatt under avtalsperioden
 
 
SG43 C 99 PCD
75
 
PCD M 1 Rabatt under avtalsperioden, procentsats
 
 
SG44 C 10 MOA
76
 
MOA M 1 Rabatt under avtalsperioden, belopp
 
 
SG41 C 99 ALC-SG43-SG44
77
 
ALC M 1 Tillfällig Rabatt
 
 
SG43 C 99 PCD
78
 
PCD M 1 Tillfällig rabatt, procentsats
 
 
SG44 C 10 MOA
79
 
MOA M 1 Tillfällig rabatt, belopp
 
 
SG41 C 99 ALC-SG44
80
 
ALC M 1 Administrationsavgift
 
 
SG44 C 10 MOA
81
 
MOA M 1 Administrationsavgift
 
 
SG41 C 99 ALC-SG44
82
 
ALC M 1 Utjämningsavgift returemballage
 
 
SG44 C 10 MOA
83
 
MOA M 1 Utjämningsavgift returemballage
 
 
SG41 C 99 ALC-SG44
84
 
ALC M 1 Producentavgift
 
 
SG44 C 10 MOA
85
 
MOA M 1 Producentavgift
86
 
UNT M 1 Message trailer
87
 
UNZ M 1 Interchange trailer
Status: M=Mandatory (EDIFACT), C=Conditional (EDIFACT), R=Required, O=Optional, D=Dependent, A=Advised, N=Not used