Vägtransport

Med ökad näthandel och ändrade köpbeteenden finns det ett stigande behov av fler leveranser, små sändningar och ökade krav på citylogistik. Detta ska göras till lägsta möjliga kostnad samtidigt som kraven på hållbarhet måste mötas genom alla transportslagen. 

För att underlätta för transportsektorn att uppfylla dessa krav har GS1 tillsammans med branschen tagit fram standarder för att underlätta transportköp och förenkla spårbarhet av gods genom hela transportkedjan.

Transportetikett

Transportetikett används för att hålla reda på ett paket eller en pall under hela logistikkedjan vilket även möjliggör spårning av gods.

Den svenska transportetiketten STE som skapades i mitten på 1990-talet har i flera år använts i Skandinavien. I ett nära samarbete med internationella transportörer och transportkunder  har transportsektorn i Sverige bidragit till att uppdatera den nya internationella standarden för logistiketiketter.  

Transport Management

Affärsprocessen Transportflödet är en lösning för att utbyta affärsinformation elektroniskt. Transportflödet används mellan transportköpare och transportörer för att utbyta information i samband med ett transportuppdrag. Affärsprocessen har stöd för intermodala transporter, då flera transportslag, som tåg, lastbil och färja, kombineras för att transportera godset. Transportflödet är även anpassat för transporter över landsgränserna.

Standarder för vägtransporter:

 

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och transport & logistik är du välkommen att kontakta kundservice.