Sjöfart

En stor del av vår utrikeshandel (import/export) sker sjövägen och koordineras med flera andra transportslag. Därför är det viktigt att alla parter i transportkedjan kan kommunicera med varandra på ett effektivt sätt och minska risken för missförstånd.

Branschen behöver förenkla för aktörer att interagera med varandra och skapa gemensamma kostnadseffektiva lösningar samtidigt som man möter kraven på hållbarhet.

GS1 har standarder för att underlätta transportköp och förenkla spårbarhet av gods.

Transport Management

Affärsprocessen Transportflödet är en lösning för att utbyta affärsinformation elektroniskt. Transportflödet används mellan transportköpare och transportör för att utbyta information i samband med ett transportuppdrag. Affärsprocessen har stöd för intermodala transporter, då flera transportslag, som tåg, lastbil och färja, kombineras för att transportera godset. Transportflödet är även anpassat för transporter över landsgränserna.

Se filmen om hur Stena Line och DSV använder GS1:s standarder 

Mona Lisa/STM (Sea Traffic Management)

Sjöfartsverket och Viktoriainstitutet driver tillsammans med andra europeiska aktörer ett EU-finansierat projekt, Mona Lisa/STM, där målet är ökad effektivitet, säkerhet och minskad miljöpåverkan för sjöfarten.

STM Validation Project är uppföljaren till Mona Lisa vars syfte är att validera de lösningsförslag Mona Lisa kommit fram till.

GS1 är en aktiv deltagare i STM Validation Project där man verifierar effektiviteten i informationsutbytet.

Standarder för sjöfart:

 

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och transport & logistikär du välkommen att kontakta kundservice.