Lagerverksamhet

Inga transport- och logistikföretag kan vara effektiva utan robust informationsteknik och datasystem.

Företag använder sig av både interna lager och utomstående leverantörer för lagerhållning. När flera aktörer hanterar varorna är det viktigt att ha samma kontroll som i ett eget lager, dvs att ha tillgång till samma information om in- och utleveranser och lagersaldon. Affärsprocessen Logistikflödet underlättar samarbete och koordination genom att möjliggöra informationsutbyte med alla involverade aktörer.

 Standarder för lagerverksamhet:

 

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och transport & logistik är du välkommen att kontakta kundservice.