Järnväg

Idag är flera olika parter inblandade för att driva järnvägstransporter, därför behöver branschen förenkla för aktörer att interagera med varandra och skapa gemensamma kostnadseffektiva lösningar. Detta ska göras till lägsta möjliga kostnad samtidigt som kraven på hållbarhet måste mötas.

Märkning av tågvagnar - RFID in Rail

Trafikverket ligger i framkant när det gäller användning av RFID inom järnväg och håller på att bygga ut en infrastruktur för att kunna dra nytta av tekniken. I dagsläget har man installerat över 200 läsare runt om i Sverige och liknande utveckling sker i många europeiska länder.

Allt sker automatisk med RFID-läsare som läser av vagnarnas status, vilket även kan ske när tågen körs i hög hastighet. För att vagnens status ska kunna avläsas behöver den vara märkt RFID-taggar med information om vagnens identitet. Det behöver sitta en tagg på respektive vagnsida.

Tågoperatörerna ansvarar själva för att märka upp sina lok och vagnar.

Läs mer om märkning av tågvagnar

Märkning av tågvagnar – se hur Trafikverket gör

Transport Management

Affärsprocessen Transportflödet är en lösning för att utbyta affärsinformation elektroniskt. Transportflödet används mellan transportköpare och transportör för att utbyta information i samband med ett transportuppdrag. Affärsprocessen har stöd för intermodala transporter, då flera transportslag, som tåg, lastbil och färja, kombineras för att transportera godset. Transportflödet är även anpassat för transporter över landsgränserna.

Standarder för Järnväg:

 

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och transport & logistik är du välkommen att kontakta kundservice.