Transport & logistik

Nästan alla företag som köper och säljer produkter har behov av transport- och logistiktjänster. Varor fraktas inom och över nationsgränser och det är vanligt att flera olika transportslag används under resans gång. 

Svenska företag tillhör de mest utrikeshandelsberoende i världen. En utmaning är att vad som än ska transporteras, oavsett vilken typ av fordon som används och oavsett mellan eller inom vilka länder som transporterna sker, måste svenska företag kunna arbeta med standarder och processer som fungerar överallt, både i Sverige och internationellt.

På senare år har också allt högre krav ställts på att transporterna ska ske på ett hållbart sätt, så att den negativa påverkan på naturen och människors hälsa minimeras. Det kan exempelvis handla om att beräkna och minska koldioxidutsläppen eller att reducera avfallsmängden.

GS1:s globala standarder ger både köpare och säljare av transport- och logistiktjänster kontroll över transport- och lagerhantering samt underlättar att möta hållbarhetskraven.

 

 

 

Bild broschyr logitics label 

Ladda ner instruktion för märkning av transportenheter:

Märkningsinstruktioner >

 

Bild broschyr logitics label 

Ladda ner instruktion för användare:

Användarinstruktioner >

 

 

 


Bild från broschyr Last Mile 

Ladda ner white paper:

Transforming the Last Mile >

 

 

Var med och påverka utvecklingen av GS1:s standarder

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och transport & logistik är du välkommen att kontakta kundservice.

Se också:

Affärsnytta

Oavsett om ditt företag är stort eller litet har du ungefär samma behov: att skapa värde genom att attrahera nya kunder och behålla de kunder du har. De standarder som vi på GS1 tar fram tillsammans med våra kunder optimerar din affärsnytta, bland annat genom effektivare värdekedja, ökad trygghet och säkerhet samt bättre spårbarhet. Allt det här ger bättre affärer och främjar hållbarheten för din verksamhet. 

Användargrupper

Utveckling och underhåll av GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra användare i arbetsgrupper. Genom att delta i GS1:s användargrupper är man med och påverkar standarder och processer samtidigt som arbetet även genererar ökad kunskap och en bredare förståelse mellan affärspartners.

Många vinster med spårbarhet i realtid

Det finns stora miljö- och affärsvinster att göra om gods går att spåra hela vägen genom transportkedjan. Redan idag finns smarta lösningar på området, exempelvis det som kallas RFID in Rail. Det här redogjordes för vid ett frukostseminarium hos GS1. 

Ahlsell sparar pengar med RFID

För att effektivisera sin logistik har handelsföretaget Ahlsell märkt sina plastpallar och plastpallboxar med RFID-taggar innehållande en returlastbäraridentitet – GRAI. Det innebär bland annat att knappast några lastbärare längre går till fel omlastningspunkter, vilket ger stora kostnadsbesparingar.

GS1-standarder hjälper tullen spåra förfalskningar

Förfalskningar och piratkopiering är ett växande problem i hela världen. GS1s standarder kommer nu att spela en större roll för identifiering och spårning av artiklar.