MRO in Rail

Nu finns en standard för identifiering och märkning av komponenter och reservdelar till tåg som kallas MRO in Rail. (MRO ska utläsas Maintenance, Repair and Operations, det vill säga underhåll, reparation och drift inom järnväg.)

Tåg har oftast en tänkt livslängd på 50 eller 60 år vilket skapar speciella förutsättningar för när delar ska lagas eller bytas ut. Det kan helt enkelt vara svårt att ha överblick över delars identitet. Med den nya standarden kan varje del få en unik identitet som kan avläsas. På så vis kan många osäkerhetsmoment i underhållsprocesserna elimineras.

Dagens system för identitet på delar är minst sagt komplext. Varje vagn på varje tåg behöver i princip ha sin egen katalog över de olika delarna. Men med anledning av tågens långa livslängd är det likafullt osäkert hur pass tillförlitlig en sådan katalog är. En tågtyp är traditionellt en ”one-off”, det vill säga ett svenskt tunnelbanetåg är inte samma som ett tyskt eller ett franskt. Ett pendeltåg i Stockholm är inte samma som ett i Malmöregionen. Och så vidare. Redan på nationell nivå blir det alltså rörigt, för att inte tala om hur det ser ut i ett globalt perspektiv.

Nyare tåg har däremot allt fler komponenter gemensamma, och den tendensen är tydlig. Branschen ser också att allt fler aktörer är delaktiga i såväl det operativa som i tillverkningsdelen samt underhåll. En ökad privatisering av en traditionellt statlig verksamhet förändrar spelplanen. Den tilltagande komplexiteten ökar behovet av standardiserade lösningar. MRO in Rail är just en standard som ger alla aktörer bättre möjligheter att arbeta mer effektivt och precist. Standarden bygger på att varje komponent har en unik identitet som är avläsbar för alla. Det gäller hjul, dörrhandtag, luftkonditioneringsaggregat – ja allt.

Standarden riktar sig till alla: tillverkare, reparatörer, tågbolag, tjänsteaktörer och regulatorer. 

Ladda gärna ner vår broschyr om MRO in Rail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standarden MRO in Rail hittar du här

Pressmeddelande om MRO in Rail

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och MRO in Rail är du välkommen att kontakta kundservice.

Se också: