Industri

Försvars-, tillverknings-, energi-, transport- och gruvindustrin är alla delar av en teknisk industri som för närvarande står inför samma utmaningar: att sänka kostnader, att förhindra förfalskningar och att digitalisera sina verksamheter.

Samtliga branscher har behov av transparenta processer för att optimera sina leveranskedjor när reservdelar och råmaterial kommer in i produktionen för att bearbetas, monteras och förpackas, innan de färdiga produkterna transporteras till kund.

GS1:s standarder för att identifiera, fånga och dela information om produkter, transporter och tjänster gör det möjligt för branscherna att få fullständig transparens i värdekedjan och därmed effektivisera hela processen, från inköp av komponenter till färdig produkt.

Inom denna industrisektor fokuseras det även mycket på:

  • Smart fabrik (Industri 4.0) inklusive innovativ teknologi, reservdelshantering och automation
  • Direktmärkning på produkter och serialisering
  • Underhåll, reparation och översyn
  • Unik identifiering
  • Internet of Things (IoT)
  • Spårbarhet

GS1:s standarder driver driftskompatibiliteten inom sektorn, vilket leder till ökad effektivitet och sänkta kostnader. 

Technical Industries supply chain

 

 

Mer information:

Mer information från GS1 Global Office: 

 

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och industri är du välkommen att kontakta kundservice.

Affärsnytta

Oavsett om ditt företag är stort eller litet har du ungefär samma behov: att skapa värde genom att attrahera nya kunder och behålla de kunder du har. De standarder som vi på GS1 tar fram tillsammans med våra kunder optimerar din affärsnytta, bland annat genom effektivare värdekedja, ökad trygghet och säkerhet samt bättre spårbarhet. Allt det här ger bättre affärer och främjar hållbarheten för din verksamhet. 

Användargrupper

Utveckling och underhåll av GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra användare i arbetsgrupper. Genom att delta i GS1:s användargrupper är man med och påverkar standarder och processer samtidigt som arbetet även genererar ökad kunskap och en bredare förståelse mellan affärspartners.