Foodservice

GS1 gör det möjligt för företag inom foodservice och detaljhandel att förbättra produktsäkerhet och spårbarhet, dela korrekt produktinformation genom värdekedjan samt effektivisera produktåterkallelser.

GS1:s streckkoder används av de ledande distributörerna inom foodservice i Sverige – för att effektivisera verksamheten i varje led, förbättra tillgängligheten och därmed minska kostnaderna.

Du ser streckkoder på nästan varje produkt du köper i butikerna. Och du behöver samma streckkoder för att sälja dina produkter inom måltidsbranschen också - eftersom streckkoder gör att du kan identifiera dina produkter, från tillverkning till leverans och fram till det slutliga köptillfället.

GS1:s streckkoder stödjer värdekedjan inom storkök - från jord till bord”

GS1:s standarder är etablerade i branschen

Foodservicebranschen har använt GS1:s standarder under en lång tid, och använder i princip alla delar.

Artiklar och förpackningar numreras med GS1-artikelnummer (GTIN), pallar med GS1-kollinummer (SSCC) och GS1-lokaliseringsnummer (GLN) används för identifiering av leveransplatser och fakturadresser. Märkning av förpackningar och pallar sker med GS1:s streckkoder.

Baserat på GS1:s standard för artikelinformation tillhandahåller leverantörerna korrekt information om artikelns mått, vikt, artikelnummer, hållbarhet med mera. Artikelinformationen skickas från leverantör till kund med hjälp av GS1 Swedens affärstjänst Validoo. Många av affärstransaktionerna, till exempel order, leveransavisering och faktura, sker elektroniskt på basen av GS1 Swedens affärsprocesser, ESAP.

Var med och påverka utvecklingen av GS1:s standarder

Utveckling och underhåll av alla GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra kunder från i olika arbetsgrupper. Om du är verksam inom dagligvarubranschen och vill vara med och utveckla GS1:s standarder, lösningar och tjänster är du välkommen att delta i våra användargrupper.

Det finns både nationella och internationella grupper där du kan delta. GS1:s användargrupper ger - förutom möjligheten att påverka standarder och processer - deltagarna inspiration, ökad kunskap och en bredare förståelse.

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida

Har du frågor om GS1 och Foodservice är du välkommen att kontakta kundservice.

 

Affärsnytta

Oavsett om ditt företag är stort eller litet har du ungefär samma behov: att skapa värde genom att attrahera nya kunder och behålla de kunder du har. De standarder som vi på GS1 tar fram tillsammans med våra kunder optimerar din affärsnytta, bland annat genom effektivare värdekedja, ökad trygghet och säkerhet samt bättre spårbarhet. Allt det här ger bättre affärer och främjar hållbarheten för din verksamhet. 

Användargrupper

Utveckling och underhåll av GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra användare i arbetsgrupper. Genom att delta i GS1:s användargrupper är man med och påverkar standarder och processer samtidigt som arbetet även genererar ökad kunskap och en bredare förståelse mellan affärspartners.