Offentlig sektor

GS1:s standarder hjälper företag och organisationer att möta myndighetskrav och att arbeta med exempelvis produktsäkerhet. 

Företag står idag inför stora utmaningar kring patient-, produkt- och livsmedelssäkerhet. De förväntas uppfylla ökade industrikrav och konsumenternas efterfrågan på mer och bättre produktinformation. 

GS1 Sweden samarbetar med branschintressenter, myndigheter och andra offentliga organisationer för att hjälpa företag att möta myndighetskrav och arbeta med förbättrad produktsäkerhet. Det handlar bland annat om färskvaror, dagligvaror, foodservice och sjukvård.

 

UNSPSC

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) är FNs standard för att klassificera artiklar och tjänster. GS1 US underhåller standarden på uppdrag av FN. Läs mer om UNSPSC

 

Läs mer om våra användargrupper

Läs mer om olika branscher på vår globala hemsida